iPhone - Igranje s prijateljima

background image

Igranje s prijateljima

Game Center vas može povezati s igračima diljem svijeta. Možete dodati prijatelje u
Game Center tako što ćete poslati zahtjev ili prihvatiti zahtjev od drugog igrača.

background image

Pozivanje prijatelja u igru s više igrača: Dodirnite Prijatelji, zatim odaberite
prijatelja, odaberite igru i dodirnite Igraj. Ako igra dozvoljava ili zahtijeva dodatne
igrače, odaberite dodatne igrače koje želite pozvati, zatim dodirnite Sljedeće.
Pošaljite svoju pozivnicu, zatim pričekajte da je drugi igrači prihvate. Kad su svi
spremni, započnite igru.

Ako prijatelj nije dostupan ili ne odgovara na vašu pozivnicu, možete dodirnuti
opciju Auto usklađivanje kako bi Game Center pronašao nekog drugog igrača, ili
dodirnite Pozovi ako želite pozvati drugog prijatelja.

Slanje zahtjeva za prijateljstvom

Dodirnite Prijatelji ili Zahtjevi, dodirnite i
zatim unesite e-mail adresu prijatelja ili Game
Center nadimak. Dodirnite

za pretraživanje

svojih kontakata. Za dodavanje nekoliko
prijatelja u jedan zahtjev, pritisnite Return nakon
svake adrese.

Odgovaranje na zahtjev za prijateljstvo

Dodirnite Zahtjevi, dodirnite zahtjev i zatim
dodirnite Prihvati ili Ignoriraj. Za prijavu
problema sa zahtjevom, napravite potez prema
gore i dodirnite "Prijavi problem".

Pregled igara koje prijatelj igra i provjera
prijateljevih rezultata

Dodirnite Prijatelji, dodirnite ime prijatelja, zatim
dodirnite Igre ili Bodovi.

Traženje nekoga u popisu prijatelja

Dodirnite statusnu traku kako biste listali s vrha
zaslona, potom dodirnite polje za pretragu i
počnite tipkati.

Sprječavanje da vas drugi pozivaju na igranje

Isključite Game Invites u postavkama svog Game
Center računa. Pogledajte “Postavke aplikacije
Game Center” na stranici 153.

Kako sačuvati tajnost svoje e-mail adrese

Isključite Nađi me putem e-maila u postavkama
svog Game Center računa. Pogledajte “Postavke
aplikacije Game Center” na stranici 153.

Onemogućivanje svih aktivnosti s više igrača

Otvorite Postavke > Općenito > Ograničenja >
Game Center i isključite Igre s više igrača.

Onemogućivanje zahtjeva za prijateljstvom

Otvorite Postavke > Općenito > Ograničenja >
Game Center i isključite Dodavanje prijatelja.

Prikaz popisa prijateljevih prijatelja

Dodirnite Prijatelji, dodirnite ime prijatelja, zatim
dodirnite Prijatelji ispod njegove slike.

Uklanjanje prijatelja

Dodirnite Prijatelji, dodirnite ime, zatim
dodirnite Ukloni.

Prijava uvredljivog ili neprikladnog ponašanja Dodirnite Prijatelji, dodirnite ime osobe i zatim

dodirnite "Prijavi problem".

152

Poglavlje 20

Game Center

background image

Poglavlje 20

Game Center

153