iPhone - Igranje igara

background image

Igranje igara

Igranje igre: Dodirnite Igre, izaberite igru i potom dodirnite Igraj.

Pregled popisa rezultata

Dodirnite Igre, potom izaberite igru i dodirnite
Rang lista.

Pregled dostignuća koja možete nastojati
ostvariti

Dodirnite Igre, izaberite igru i potom dodirnite
Dostignuća.

Povratak na Game Center nakon igranja

Pritisnite tipku Home, potom dodirnite Game
Center na početnom zaslonu.