iPhone - Sistemski zahtjevi

background image

Početak

background image

Računalo treba biti spojeno na internet (preporučeno širokopojasni)

Â

Aplikacija iTunes 10.5 ili novija (za neke značajke), dostupna na

Â

www.apple.com/

hr/itunes/download/

Instalacija SIM kartice

Ukoliko ste dobili SIM karticu odvojeno, umetnite je prije podešavanja iPhone
uređaja.

Važno:

SIM kartica je potrebna za korištenje mobitelskih usluga prilikom spajanja

na GSM mreže i neke CDMA mreže. iPhone 4S koji je aktiviran na CDMA bežičnoj
mreži također može koristiti SIM karticu za spajanje na GSM mrežu, prvenstveno
radi međunarodnog roaminga. Vaš iPhone je podložan pravilima vašeg pružatelja
bežičnih usluga, koja mogu sadržavati ograničenja vezana za promjenu operatera
i roaminga, čak i nakon zaključenja bilo kojeg potrebnog ugovora za minimalnu
uslugu. Za dodatne informacije, obratite se vašem pružatelju bežičnih usluga.
Dostupnost mobilnih mogućnosti ovisi o bežičnoj mreži.