iPhone - Instalacija SIM kartice

background image

Instalacija SIM kartice u iPhone 4S

Micro SIM

kartica

Uložnica za

Micro SIM

karticu

Spajalica za

papir ili alat za

izbacivanje

SIM kartice

Instalacija SIM kartice: Umetnite kraj male spojnice ili alata za izbacivanje SIM
kartice u otvor na uložnici za SIM karticu. Izvucite uložnicu za SIM karticu i položite
SIM karticu na uložnicu kao što je prikazano na slici. S poravnatom uložnicom i SIM
karticom na vrhu pažljivo vratite uložnicu.