iPhone - Upravljanje podsjetnicima u prikazu popisa

background image

Upravljanje podsjetnicima u prikazu popisa

Podsjetnike možete organizirati u popise kako bi vaše poslovne, osobne i ostale
obveze bile međusobno odvojene. Podsjetnici imaju jedan popis za aktivne
podsjetnike, plus ugrađeni popis dovršenih stavki. Možete dodavati vlastite popise.
Izrada popisa: Pri vrhu zaslona dodirnite Popis i zatim dodirnite . Dodirnite Uredi.

Brzi prijelaz između popisa

Napravite potez u lijevu ili desnu stranu preko
zaslona.
Također možete prijeći na određeni popis.
Dodirnite

, zatim dodirnite ime popisa

Prikaz dovršenih stavki

Napravite potez ulijevo preko zaslona dok ne
dođete do popisa Dovršeno.

Za promjenu redoslijeda popisa

U prikazu Popis dodirnite

, i zatim dodirnite

Uredi. Povucite

pored popisa za promjenu

redoslijeda.
Popis ne možete premjestiti na drugi račun i
ne možete promijeniti redoslijed podsjetnika u
popisu.

Brisanje popisa

U prikazu Popis dodirnite

, i zatim dodirnite

Uredi. Dodirnite

za svaki popis koji želite

izbrisati.
Pri brisanju popisa, također će se izbrisati sve
stavke koje se nalaze u tom popisu.

Promjena ime popisa

U prikazu Popis dodirnite

, i zatim dodirnite

Uredi. Dodirnite ime koje želite promijeniti,
zatim dodirnite novo ime. Dodirnite OK.

Podešavanje osnovnog popisa za nove
podsjetnike

Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari
i zatim pod naslovom Podsjetnici dodirnite
Osnovni popis.

Podsjetnik možete također izraditi izgovaranjem. Pogledajte Poglavlje 4, “Siri,” na
stranici 52.