iPhone - Pretraživanje podsjetnika

background image

Pretraživanje podsjetnika

Možete brzo pronaći podsjetnike na čekanju ili dovršene podsjetnike. Podsjetnike
pretražujte prema njihovu imenu.

148

Poglavlje 19

Podsjetnici

background image

Poglavlje 19

Podsjetnici

149

Traženje podsjetnika u datumskom prikazu: Dodirnite , zatim dodirnite Pretraži
podsjetnike i unesite pojam za pretragu.
Traženje podsjetnika u prikazu popisa: Dodirnite , zatim dodirnite Pretraži
podsjetnike i unesite pojam za pretragu.

Podsjetnici se mogu također pretraživati iz početnog zaslona. Pogledajte “Spotlight
pretraživanje” na stranici 224. Možete također zatražiti Siri da pronađe podsjetnike
prema imenu. Pogledajte Poglavlje 4, “Siri,” na stranici 52.

background image

150