iPhone - O podsjetnicima za lokacije

background image

O podsjetnicima za lokacije

Lokacijski podsjetnici dostupni su samo na iPhone 4 i iPhone 4S uređaju i nisu
dostupni u svim područjima. Ne možete podesiti lokacije za podsjetnike u Microsoft
Exchange i Outlook računima.

Podesite li podsjetnik za određenu lokaciju, Podsjetnici vas mogu obavijestiti kad
se približite toj lokaciji ili kad više niste blizu tog područja. Za najbolje rezultate,
navedite lokaciju koja je dobro definirana—primjerice, adresu umjesto grada—i
imajte na umu da točnost može varirati. iPhone može provjeriti svoju lokaciju
češće ili rjeđe, ovisno o modelu iPhone uređaja i je li zaključan, stoga može doći do
kašnjenja pri uključenju podsjetnika.

Pri izradi podsjetnika možete koristiti trenutnu lokaciju ili lokaciju iz svojeg popisa
kontakata. Dodajte u aplikaciju Kontakti lokacije koje ćete koristiti sa značajkom
Podsjetnici, primjerice dućan ili školu. U svoju karticu kontakata u aplikaciji Kontakti
također trebate dodati osobne lokacije, primjerice adresu svog doma i ureda.
Podsjetnici prikazuju lokacije iz vaše kartice kontakata. Za informacije o podešavanju
vaše kontaktne kartice u Kontaktima, pogledajte “Računi i postavke aplikacije
Kontakti” na stranici 169.