iPhone - Poglavlje 19:  Podsjetnici

background image

Podešavanje podsjetnika

Možete podesiti podsjetnik za datum i vrijeme, za lokaciju ili oboje.

19