iPhone - Aplikacija Sat

background image

Aplikacija Sat

U aplikaciji Sat možete provjeriti vrijeme svugdje u svijetu, podesiti alarm, mjeriti
trajanje događaja ili podesiti brojač.

Dodajte sat.

Pregledajte satove,

podesite alarm, mjerite

trajanje događaja ili

podesite brojač.

Obri�ite satove ili promijenite njihov redoslijed.