iPhone - Pisanje bilježaka

background image

Pisanje bilježaka

Dodavanje bilješke: Dodirnite , zatim utipkajte svoju bilješku i dodirnite OK.

Upotrijebite iCloud kako bi bilješke bile ažurne
na svim vašim iOS uređajima i Mac računalima

Ako koristite me.com ili mac.com e-mail adresu
za iCloud, otvorite Postavke > iCloud i uključite
Bilješke.
Ako koristite Gmail ili drugi IMAP račun za
iCloud, otvorite Postavke > Mail, kontakti,
kalendari i uključite Bilješke za račun.
Pogledajte “iCloud” na stranici 22.

Izrada bilješke za određeni račun

Dodirnite Računi i odaberite račun prije dodira
na za izradu bilješke.

Podešavanje osnovnog računa za nove bilješke Dodirnete li dok gledate Sve bilješke, bilješka

se izrađuje u osnovnom računu koji ste odabrali
u Postavke > Bilješke.