iPhone - Ispis ili slanje bilježaka u e-mail poruci

background image

Ispis ili slanje bilježaka u e-mail poruci

Za slanje bilješke u e-mail poruci, iPhone treba biti podešen na e-mail funkciju.
Pogledajte “Podešavanje računa za e-mail i drugih” na stranici 21.
Ispis ili slanje bilješke u e-mail poruci: Pri čitanju bilješke dodirnite .

142

Poglavlje 17

Bilješke

background image

143