iPhone - Čitanje i uređivanje bilježaka

background image

Čitanje i uređivanje bilježaka

Bilješke su poredane tako da se zadnja promijenjena nalazi pri vrhu popisa. Koristite
li sa svojim iCloud računom više od jednog iOS uređaja ili računala, navedene su
bilješke iz svih uređaja. Dijelite li bilješke s aplikacijom na računalu ili s drugim online
računima kao što je Yahoo ili Gmail, te bilješke se organiziraju prema računu.
Čitanje bilješke: Dodirnite bilješku u popisu. Za prikaz sljedeće ili prethodne bilješke
dodirnite ili .

Promjena fonta

Otvorite Postavke > Bilješke.

Prikaz bilježaka u određenom računu

Dodirnite Računi i zatim odaberite račun.

Prikaz bilježaka u svim računima

Dodirnite Računi i zatim odaberite Sve bilješke.

Uređivanje bilješke

Dodirnite bilo koje mjesto unutar bilješke za
prikaz tipkovnice.

Brisanje bilješke

Pri gledanju popisa bilježaka, prijeđite prstom
lijevo ili desno preko bilješke. Pri čitanju bilješke
dodirnite .

background image

Pretraživanje bilješki