iPhone - Učitavanje informacija o vremenu

background image

Vrijeme

background image

Poglavlje 16

Vrijeme

139

Prijelaz na drugi grad

Lagano dodirnite lijevu ili desnu stranu zaslona.

Promjena redoslijeda gradova

Dodirnite , zatim povucite prema gore ili
dolje.

Brisanje grada

Dodirnite i dodirnite

, zatim dodirnite

Izbriši.

Prikaz temperature prema Celzijevoj ili
Fahrenheitovoj ljestvici

Dodirnite , zatim dodirnite °F ili °C.

Prijenos popisa gradova na druge iOS uređaje
pomoću iClouda

Otvorite Postavke > iCloud > Dokumenti i
podaci, zatim uključite ili isključite opciju
Dokumenti i podaci (standardno je uključena).
Pogledajte “iCloud” na stranici 22.

Pregled informacija o gradu na Yahoo.com

Dodirnite

.

background image

140

Aplikacija Bilješke

Tipkajte bilješke na iPhone uređaju i iCloud će ih učiniti dostupnima na vašim drugim
iOS uređajima i Mac računalima. Također možete čitati i izraditi bilješke u drugim
računima kao što su Gmail ili Yahoo.

Dodirnite bilješku kako
biste je uredili.

Obrišite bilješku.

Pošaljite bilješku e-mailom
ili je ispišite.

Dodajte novu bilješku.