iPhone - Učitavanje uputa

background image

Učitavanje uputa:

1

Dodirnite Upute.

2

Unesite početnu i krajnju lokaciju.

Dodirnite

u bilo kojem polju za odabir lokacije u popisu Oznake (uključujući vašu

trenutnu približnu lokaciju ili spuštenu pribadaču), noviju lokaciju, ili kontakt. Ako

nije prikazano, dodirnite za brisanje sadržaja polja.

3

Dodirnite Ruta, zatim odaberite upute za vožnju ( ), javni prijevoz ( ) ili hodanje ( ).

4

Učinite jedno od navedenog:

Â

Za prikaz uputa korak po korak, dodirnite Početak, zatim dodirnite za prikaz
sljedećeg koraka puta.

Â

Za prikaz svih uputa u popisu, dodirnite , zatim dodirnite Popis.
Dodirnite bilo koju stavku u popisu za prikaz karte koja prikazuje taj dio puta.
Dodirnite Pregled puta za povratak na pregledni zaslon.

5

Ako se pojavi više ruta, dodirnite onu koju želite koristiti.

Ako se koristite javnim prijevozom, dodirnite za podešavanje vremena odlaska
ili dolaska i za odabir voznog reda putovanja. Dodirnite ikonu na stajalištu za prikaz
vremena odlaska za taj autobus ili vlak i za prikaz linka na internetsku stranicu
prijevoznika ili stranicu s kontaktnim informacijama.

Učitavanje uputa za lokaciju na karti

Dodirnite pribadaču, dodirnite

, zatim

dodirnite "Upute do ovdje" ili "Upute odavde".

Obilježavanje lokacije knjižnom oznakom

Dodirnite "Dodaj u oznake".

background image

Učitavanje i dijeljenje informacija o lokaciji

Učitajte upute.

Posjetite

internetsku

stranicu.

Dodirnite za

prikaz kontaktnih

informacija.

Nazovite.