iPhone - Prikaz prometnih uvjeta

background image

Prikaz prometnih uvjeta

Na karti možete učitati prometne uvjete na glavnim ulicama i autocestama.
Prikazivanje ili sakrivanje prometnih uvjeta: Dodirnite , zatim dodirnite Prikaži
promet ili Sakrij promet.

Autoceste su obojane prema protoku prometa:

Sivo—nisu dostupni podaci

Â

Zeleno—označeno ograničenje brzine

Â

Žuto—sporije od označenog ograničenja brzine

Â

Crveno—usporeno s povremenim zaustavljanjima

Â

Napomena: Stanje na cestama nije dostupno u svim područjima.

136

Poglavlje 15

Karte

background image

Poglavlje 15

Karte

137