iPhone - Pregled burzovnih izvješća

background image

Burze

background image

Pomoću dva prsta možete prikazati promjenu u vrijednosti tijekom određenog
vremenskog razdoblja.

Burzovno izvješće možete također vidjeti u Centru za obavijesti. Pogledajte
“Obavijesti” na stranici 41.

Brisanje dionice

Dodirnite i dodirnite

pored dionice, zatim

dodirnite Izbriši.

Promjena redoslijeda stavki u popisu

Dodirnite . Zatim povucite pored dionice ili
indeksa na novo mjesto u popisu.

Prikaz promjene u postocima, promjene cijene
ili tržišne kapitalizacije

Dodirnite bilo koju vrijednost na desnoj strani
zaslona. Ponovno dodirnite za prikaz drugog
načina pregleda.

Upotrijebite iCloud kako bi popis burzi bio
ažuran na svim vašim iOS uređajima

Otvorite Postavke > iCloud > Dokumenti i
podaci, zatim uključite ili isključite opciju
Dokumenti i podaci (standardno je uključena).
Pogledajte “iCloud” na stranici 22.