iPhone - Dodatne informacije

background image

Dodatne informacije

Prikaz sažetka, grafa ili vijesti o dionici, fondu ili indeksu: Odaberite dionicu, fond
ili indeks u popisu, zatim napravite potez preko stranica ispod prikaza dionica kako
biste pogledali sažetak, graf ili vijest.
Na stranici s vijestima, možete listati prema gore ili dolje za čitanje naslova, ili
dodirnuti naslov za prikaz članka u aplikaciji Safari.
Prikaz dodatnih burzovnih informacija na Yahoo.com: U popisu odaberite dionicu,
fond ili indeks, zatim dodirnite

.

132

Poglavlje 14

Burze

background image

133

Nalaženje lokacija

UPOZORENJE:

Za važne informacije o sigurnoj vožnji i navigaciji, pogledajte

Priručnik s važnim informacijama o proizvodu na support.apple.com/hr_HR/
manuals/iphone.

Pogledajte lokaciju poduzeća ili
osobe iz vašeg popisa kontakata.

Podesite opcije, kao što su
prikaz prometa
ili satelitski prikaz.