iPhone - Reprodukcija videozapisa

background image

Reprodukcija videozapisa: Dodirnite bilo koji videozapis pri pregledavanju.
Reprodukcija započinje kad se dovoljno videozapisa preuzme na iPhone. Zasjenjeni
dio kliznika za reprodukciju pokazuje napredovanje preuzimanja.

Dodirnite

videozapis

za prikaz ili

skrivanje

kontrola.

Gledajte na

TV-u,

koristeći

Apple TV.

Povucite za prijelaz

unaprijed ili unatrag.

Napredak preuzimanja

Dodajte videozapis u

va�e omiljene YouTube

videozapise.

Povucite za 

podeavanje 

glasnoće.

Pauza ili nastavak reprodukcije

Dodirnite ili . Možete također pritisnuti
središnju tipku na slušalicama iPhone uređaja.

Kretanje ispočetka

Dodirnite tijekom reprodukcije videozapisa.
Ako je reprodukcija na manje od 5 sekundi
unutar videozapisa, prelazi se na prethodni
videozapis u popisu.

Skeniranje unatrag i unaprijed

Dodirnite i zadržite ili .

Prijelaz na bilo koje mjesto

Povucite kliznik reprodukcije duž trake
reprodukcije.

128

Poglavlje 13

YouTube

background image

Poglavlje 13

YouTube

129

Prijelaz na sljedeći ili prethodni videozapis u
popisu

Dodirnite za prijelaz na sljedeći videozapis.
Dodirnite dvaput za prijelaz na prethodni
videozapis. Ako ste pogledali manje od 5
sekundi videozapisa, dodirnite samo jednom.

Odabir između ispunjavanja zaslona ili
pristajanja u zaslon

Dvaput dodirnite videozapis. Također možete
dodirnuti

kako bi zapis ispunio zaslon

ili dodirnuti

kako bi se veličina zapisa

prilagodila veličini zaslona.

Gledanje YouTube videozapisa na TV
prijemniku

Spojite iPhone na svoj TV prijemnik ili AV
prijemnik pomoću AirPlay ili kabela. Pogledajte
“Gledanje videozapisa na TV-u” na stranici 173.

Zaustavljanje reprodukcije videozapisa

Dodirnite OK.