iPhone - Pregled i pretraživanje videozapisa

background image

Pregled i pretraživanje videozapisa

Pretraživanje videozapisa: Dodirnite bilo koju tipku za pretraživanje pri dnu zaslona
ili dodirnite Još za prikaz dodatnih tipaka. Ako gledate videozapis, dodirnite OK za
prikaz tipaka za pretraživanje.

Pogledajte povezane

videozapise ili spremite ili

podijelite ovaj videozapis.

Prikažite dodatne tipke za

pretraživanje ili

promijenite raspored tipaka.

Dodirnite videozapis za reprodukciju.

Dodirnite tipku za pretraživanje za

gledanje popisa videozapisa.

13

YouTube

background image

Zamjena tipaka za pretraživanje

Dodirnite Još i zatim dodirnite Uredi. Povucite
tipku na dno zaslona, preko tipke koju želite
zamijeniti. Povucite tipku lijevo ili desno kako
biste je premjestili. Kad završite, dodirnite OK.

Pretraživanje povezanih videozapisa

Dodirnite

pored bilo kojeg videozapisa u

popisu.

Traženje videozapisa

Dodirnite Traži pri dnu zaslona, zatim dodirnite
polje za pretraživanje.

Prikaz ostalih videozapisa s istog računa

Dodirnite

pored trenutnog videozapisa u

zaslonu s informacijama o videozapisu, zatim
dodirnite Još videozapisa.

Reprodukcija videozapisa