iPhone - Dijeljenje videozapisa, komentara i ocjena

background image

Dijeljenje videozapisa, komentara i ocjena

Prikaz kontrola za dijeljenje, komentiranje i ocjenjivanje: Dodirnite pored
videozapisa.

background image

Slanje linka na videozapis u e-mail poruci

Zatim dodirnite

pored videozapisa i dodirnite

Podijeli video. Ili ako gledate videozapis, samo
dodirnite

.

Ocjenjivanje ili komentiranje videozapisa

U zaslonu Informacije, dodirnite "Ocijeni,
komentiraj ili označi" i zatim odaberite "Ocijeni
ili komentiraj".

Slanje videozapisa na YouTube

Otvorite aplikaciju Foto, odaberite videozapis,
zatim dodirnite

.