iPhone - Gledanje, dijeljenje i ispisivanje

background image

Gledanje, dijeljenje i ispisivanje

Fotografije i videozapisi koje snimite kamerom, pohranjuju se u Album kamere.
Gledanje u Albumu kamere: Napravite potez prstom slijeva nadesno ili dodirnite
umanjenu sliku u donjem lijevom uglu zaslona. Album kamere možete također
pregledavati iz aplikacije Foto.
Za snimanje još fotografija ili videozapisa dodirnite .

Ako ste uključili iCloud Foto stream u Postavke > iCloud, nove fotografije također se
prikazuju u Foto stream albumu i streamaju se na vaše ostale iOS uređaje i računala.
Pogledajte “iCloud” na stranici 22.

Za dodatne informacije o pregledu i slanju fotografija, pogledajte “Slanje fotografija
i videozapisa” na stranici 120 i “Prijenos fotografija i videozapisa na računalo” na
stranici 125.

Prikaz ili skrivanje kontrola pri gledanju
fotografije ili videozapisa na cijelom zaslonu

Dodirnite zaslon.

Slanje fotografije ili videozapisa e-mailom

Dodirnite

.

Tweetanje fotografije

Prikažite fotografiju na cijelom zaslonu,
dodirnite

, zatim dodirnite Tweet. Trebate

biti prijavljeni na vaš Twitter račun. Otvorite
Postavke > Twitter.
Za uključenje lokacije dodirnite Dodaj lokaciju.

Ispis fotografije

Dodirnite

. Pogledajte “Ispis” na stranici 38.

Brisanje fotografije ili videozapisa

Dodirnite .

124

Poglavlje 12

Kamera

background image

Poglavlje 12

Kamera

125