iPhone - Foto stream

background image

Uz Foto stream—značajku iClouda—fotografije koje snimite na iPhone uređaju
automatski se prenose na iCloud i prebacuju na sve vaše ostale uređaje koji imaju
omogućen Foto stream. Fotografije koje su na iCloud prenesene s vaših drugih
uređaja i računala stavljaju se u vaš Foto stream album na iPhone uređaju. Pogledajte
“iCloud” na stranici 22.
Uključenje Foto streama: Otvorite Postavke > iCloud > Foto stream.

Nove fotografije koje ste snimili prenose se na vaš Foto stream kad zatvorite
aplikaciju Kamera, a iPhone je spojen na internet preko Wi-Fi veze. Sve druge
fotografije koje se dodaju u vaš Album kamere—uključujući fotografije preuzete
iz e-mailova i tekstualnih poruka, slike spremljene s internetskih stranica i snimke
zaslona—također se prenose na vaš Foto stream i prebacuju na vaše ostale uređaje.
Foto stream može dijeliti do 1000 vaših najnovijih fotografija na vašim iOS uređajima.
Vaša računala mogu trajno sačuvati sve vaše Foto stream fotografije.

Spremite fotografije na iPhone iz Foto streama U svom Foto stream albumu dodirnite

,

odaberite fotografije koje želite spremiti, pa
dodirnite Spremi.

Brisanje fotografije s iClouda

U svom Foto stream albumu odaberite
fotografiju, pa dodirnite .

Brisanje više fotografija s iClouda

U svom Foto stream albumu dodirnite

,

odaberite fotografije koje želite izbrisati, pa
dodirnite Obriši.

Napomena: Za brisanje fotografije iz Foto streama na iPhone uređaju i svim vašim
ostalim iOS uređajima morate imati instaliran iOS 5.1 ili noviji. Pogledajte
support.apple.com/kb/HT4486.

Iako se izbrisane fotografije uklanjaju iz Foto streama na vašim uređajima, original
ostaje u Albumu kamere na uređaju s kojeg je fotografija potekla.

126

Poglavlje 12

Kamera

background image

127