iPhone - Aplikacija Kamera

background image

Aplikacija Kamera

Ugrađene kamere omogućuju snimanje fotografija i videozapisa. iPhone 4 i iPhone
4S opremljeni su prednjom kamerom za FaceTime i portrete (te kamerom na
stražnjoj strani) i LED bljeskalicom.

Dodirnite

osobu ili

predmet za

izo�travanje i

pode�avanje

ekspozicije.

Zamijenite

kamere.

Snimite fotografiju.

Preklopka kamera/video

Pogledajte fotografije i videozapise koje ste snimili.

Podesite način rada LED bljeskalice.

Uključite mrežu ili HDR.

Ako su uključene lokacijske usluge, fotografije i videozapisi će se označavati
podacima o lokaciji koji se mogu koristiti u nekim aplikacijama i internetskim
stranicama za objavu fotografija. Pogledajte “Lokacijske usluge” na stranici 217.

Napomena: Ako su Lokacijske usluge isključene kad otvorite Kameru, uređaj će
možda zatražiti da ih uključite. Aplikaciju Kamera možete koristiti i bez lokacijskih
usluga.

12

Kamera

background image

Poglavlje 12

Kamera

123