iPhone - Ispis fotografija

background image

Ispis fotografija

Ispis fotografije: Dodirnite , zatim dodirnite Ispis.
Ispis većeg broja fotografija: Tijekom pregleda fotoalbuma dodirnite . Odaberite
fotografije koje želite ispisati, zatim dodirnite Ispis.
Za dodatne informacije, pogledajte “Ispis” na stranici 38.

background image

122