iPhone - Gledanje fotografija i videozapisa

background image

Aplikacija Foto

background image

Poglavlje 11

Aplikacija Foto

119

Pregled fotografija i videozapisa: Dodirnite album, zatim dodirnite umanjenu sliku
za pregled fotografije ili videozapisa preko cijelog zaslona.

Albume koje sinkronizirate s iPhoto 8.0 (iLife ’09) ili novijim, ili Aperture v3.0.2 ili
novijim, možete pregledavati prema događajima i licima. Fotografije također možete
pregledavati prema lokaciji ako su snimljene fotoaparatom koji podržava geografsko
tagiranje.

Prikazivanje ili sakrivanje kontrola

Dodirnite uvećanu fotografiju ili videozapis.

Prikaz sljedeće ili prethodne fotografije ili
videozapisa

Lagano dodirnite lijevu ili desnu stranu zaslona.

Uvećanje ili smanjenje prikaza

Dodirnite dvaput ili "uštipnite".

Pomicanje fotografije

Povucite fotografiju.

Reprodukcija videozapisa

Dodirnite u središtu zaslona.

Pregled videozapisa preko cijelog zaslona ili
podešavanje prema formatu zaslona

Dvaput dodirnite videozapis.

Streaming videozapisa prema HDTV-u

Pogledajte “AirPlay” na stranici 45.

Uređivanje fotografija ili skraćivanje
videozapisa

Pogledajte “Uređivanje fotografija” ili
“Skraćivanje videozapisa” na stranici 125.