iPhone - Računi i postavke aplikacije Kalendar

background image

Računi i postavke aplikacije Kalendar

Nekoliko postavki unutar Postavke > Mail, kontakti, kalendari utječu na Kalendar i
vaše kalendarske račune.

Računi kalendara se također koriste za sinkronizaciju obaveza za podsjetnike.
Dodavanje CalDAV računa: Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari, dodirnite
Dodaj račun i zatim dodirnite Ostalo. Pod Kalendari dodirnite Dodaj CalDAV račun.

Te opcije primjenjuju se na sve vaše kalendare:

116

Poglavlje 10

Kalendar

background image

Poglavlje 10

Kalendar

117

Podešavanje kalendarskih tonova alarma

Otvorite Postavke > Zvukovi > Alarmi kalendara.

Sinkronizacija prošlih događaja

Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari
> Sinkronizacija i zatim odaberite vremenski
period. Sinkroniziraju se također budući
događaji.

Podešavanje zvučnog signala kod primanja
pozivnice za sastanak

Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari i
uključite "Alarm za novu poziv.".

Uključenje kalendarske podrške za vremenske
zone

Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari >
Podrška za vremensku zonu.

Podešavanje standardnog kalendara

Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari >
Osnovni kalendar.

Upotrijebite iCloud kako bi Kalendar bio
ažuran na svim vašim iOS uređajima i
računalima

Otvorite Postavke > iCloud, zatim uključite
Kalendar. Pogledajte “iCloud” na stranici 22.

Važno:

Kad je uključena opcija "Podrška zone", aplikacija Kalendar prikazuje datume

i točno vrijeme odvijanja događaja u vremenskoj zoni odabranoga grada. Kad je
opcija "Podrška zone" isključena, aplikacija Kalendar prikazuje termine događaja
u vremenskoj zoni u kojoj se trenutno nalazite, što se određuje pomoću mrežnog
vremena. Neki pružatelji telekomunikacijskih usluga ne podržavaju mrežno
vrijeme u svim područjima. Kad putujete, iPhone možda neće prikazati događaje
ili reproducirati podsjetnike u ispravno lokalno vrijeme. Za ručno podešavanje
ispravnog vremena pogledajte “Datum i vrijeme” na stranici 226.

background image

118

Gledanje fotografija i videozapisa

Aplikacija Foto omogućuje vam na iPhone uređaju prikaz fotografija iz:

Albuma kamere—fotografije i videozapisi snimljeni ugrađenim kamerama ili

Â

pohranjeni iz e-maila, tekstualnih poruka ili s internetske stranice
Foto stream albuma—fotografije preuzete s iClouda (pogledajte “

Â

Foto stream” na

stranici 126)
Foto medijateke i drugih albuma sinkroniziranih s računala (pogledajte

Â

“Sinkronizacija s aplikacijom iTunes” na stranici 24)

Uredite fotografiju.

Obri�ite fotografiju.

Dodirnite zaslon

za prikaz kontrola.

Podijelite fotografiju, dodijelite je kontaktu,

upotrijebite kao pozadinu ili je po�aljite na ispis.

Reproducirajte slideshow.

Podesite streaming fotografija

koristeći AirPlay.

11