iPhone - Pretraživanje kalendara

background image

Pretraživanje kalendara

U prikazu popisa možete pretraživati naslove, sudionike, lokacije i polja sa
zabilješkama događaja u vašim kalendarima. Kalendar pretražuje samo događaje iz
kalendara koje trenutno pregledavate.

background image

Pretraživanje događaja: Dodirnite Popis i zatim unesite tekst u polje za
pretraživanje.

Kalendarski događaji mogu se također uključiti u pretrage pokrenute iz početnog
zaslona. Pogledajte “Pretraživanje” na stranici 39.