iPhone - Pretplata na kalendare

background image

Pretplata na kalendare

Možete se pretplatiti na kalendare koji koriste iCalendar (.ics) formate. Mnoge
usluge bazirane na kalendarima, uključujući iCloud, Yahoo!, Google i aplikaciju iCal,
podržavaju pretplate na kalendar.

Pretplaćene kalendare možete samo čitati. Možete pročitati događaje u pretplaćenim
kalendarima na iPhone uređaju, ali ne možete uređivati događaje niti izrađivati nove.
Pretplata na kalendar: Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari i zatim dodirnite
Dodaj račun.. Dodirnite Ostalo i zatim dodirnite Dodaj pretplaćeni kalendar.

Također se možete pretplatiti na iCal (ili drugi .ics) kalendar objavljen na internetu,
tako da dodirnete link na kalendar.