iPhone - Pregled vaših kalendara

background image

Pregled vaših kalendara

Kalendare možete pregledavati pojedinačno ili kao jedan kombinirani kalendar. Time
se olakšava upravljanje poslovnim i obiteljskim kalendarima u isto vrijeme.

Dodajte događaj.

Na dane s točkama su

zakazani događaji.

Prijelaz na danas. Promijenite prikaz.

Odgovorite na

kalendarsku pozivnicu.

Događaji na

odabran dan

Promjena prikaza: Dodirnite Popis, Dan ili Mjesec. Za prikaz po tjednima, zakrenite
iPhone na bočnu stranu.

U prikazu dana, napravite potez u lijevu ili desnu stranu za promjenu datuma.

Prikaz kalendara Rođendani

Dodirnite Kalendari, zatim dodirnite Rođendani
kako bi se umetnuli rođendane iz vaših
kontakata u vaše događaje.

Prikaz detalja događaja

Dodirnite događaj. Možete dodirnuti informacije
o događaju kako biste saznali više detalja. Ako je
npr. navedena adresa za lokaciju, dodirnite je za
otvaranje aplikacije Karte.

Uređivanje ili brisanje kalendara

Dodirnite Kalendari i zatim dodirnite Uredi.

Odabir kalendara koje želite pregledati

Dodirnite Kalendari, zatim dodirnite one koje
želite pregledati. Događaji iz svih odabranih
kalendara pojavit će se u jednom kalendaru na
iPhone uređaju.

Dodavanje događaja