iPhone - Importiranje kalendarskih događaja iz aplikacije Mail

background image

Importiranje kalendarskih događaja iz aplikacije Mail

Možete dodati događaje u kalendar tako da importirate kalendarsku datoteku iz
e-mail poruke. Možete importirati bilo koju standardnu .ics kalendarsku datoteku.
Importiranje događaja iz kalendarske datoteke: U aplikaciji Mail, otvorite poruku i
dodirnite kalendarsku datoteku.