iPhone - Dodavanje događaja

background image

Možete unositi i ažurirati kalendarske događaje izravno na iPhone uređaju.
Dodavanje događaja: Dodirnite i unesite informacije o događaju, zatim dodirnite
OK.

Možete također dodirnuti i zadržati prazno mjesto na kalendaru kako biste izradili
novi događaj. Povucite točke za odabir kako biste podesili trajanje događaja.

114

Poglavlje 10

Kalendar

background image

Poglavlje 10

Kalendar

115

Podešavanje podsjetnika

Dodirnite Alarm, zatim podesite podsjetnik od
pet minuta do dva dana prije događaja.

Podešavanje osnovnog podsjetnika za
događaje

Otvorite Postavke > Mail, kontakti, kalendari >
Osnovno vrijeme alarma

Ažuriranje događaja

Dodirnite Uredi i promijenite informacije o
događaju.
Za brzo podešavanje vremena ili trajanja
događaja, dodirnite i zadržite događaj kako
biste ga odabrali i zatim ga odvucite na novo
vrijeme ili promijenite njegovo trajanje pomoću
hvataljki.

Brisanje događaja

Dodirnite događaj, dodirnite Uredi, zatim
prelistajte prema dolje i dodirnite Izbriši
događaj.

Pozivanje drugih na događaj

Dodirnite Pozvani kako biste odabrali osobe iz
aplikacije Kontakti. To zahtijeva iCloud, Microsoft
Exchange ili CalDAV račun.