iPhone - Ikone statusa

background image

Ikone statusa

Ikone statusa u statusnoj traci pri vrhu zaslona pružaju informacije o iPhone uređaju:

Ikona statusa

Značenje

Signal mreže*

Pokazuje nalazite li se u dometu mobilne
mreže i da li možete pozivati i primati
pozive. Što je više stupaca, to je signal
jači. Ako nema signala, umjesto stupaca
prikaže se "Nema usluge".

Zrakoplovni mod

Označava da je uključen zrakoplovni
mod—ne možete koristiti telefon,
pristupiti internetu, niti koristiti
Bluetooth® uređaje. Značajke koje ne
zahtijevaju bežičnu vezu su dostupne.
Pogledajte “Zrakoplovni mod” na
stranici 214.

UMTS

Pokazuje da je dostupna 4G UMTS
(GSM) mreža vašeg pružatelja
telekomunikacijskih usluga, te da se
iPhone može spojiti na internet putem te
mreže. (samo iPhone 4S. Nije dostupno u
svim područjima). Pogledajte “Mreža” na
stranici 222.

UMTS/EV-DO

Pokazuje da je dostupna 3G UMTS (GSM)
ili EV-DO (CDMA) mreža vašeg operatera
i da se iPhone uređaj može spojiti na
internet putem te mreže. Pogledajte
“Mreža” na stranici 222.

EDGE

Pokazuje da je dostupna EDGE
(GSM) mreža vašeg pružatelja
telekomunikacijskih usluga, te da se
iPhone može spojiti na internet putem te
mreže. Pogledajte “Mreža” na stranici 222.

GPRS/1xRTT

Pokazuje da je dostupna GPRS (GSM) ili
1xRTT (CDMA) mreža vašeg operatera
i da se iPhone može spojiti na internet
putem te mreže. Pogledajte “Mreža” na
stranici 222.

16

Poglavlje 1

Pregled iPhone uređaja

background image

Poglavlje 1

Pregled iPhone uređaja

17

Ikona statusa

Značenje

Wi-Fi*

Pokazuje da je iPhone spojen na internet
putem Wi-Fi mreže. Što je više stupaca,
to je signal jači. Pogledajte “Wi-Fi” na
stranici 215.

Osobni hotspot

Pokazuje da je iPhone spojen na drugi
iPhone koji pruža Osobni hotspot.
Pogledajte “Osobni hotspot” na
stranici 218.

Sinkroniziranje

Pokazuje da se iPhone sinkronizira s
aplikacijom iTunes.

Mrežna aktivnost

Pokazuje mrežnu aktivnost. Neke
aplikacije nezavisnih proizvođača također
mogu koristiti ovu ikonu za označavanje
aktivnog procesa.

Prosljeđivanje poziva

Prikazuje da je na iPhone uređaju
podešeno proslijeđivanje poziva.
Pogledajte “Prosljeđivanje poziva” na
stranici 82.

VPN

Prikazuje da ste spojeni na mrežu putem
VPN-a. Pogledajte “Mreža” na stranici 222.

Lokot

Označava da je iPhone zaključan.
Pogledajte “Tipka za uključenje/
isključenje” na stranici 12.

TTY

Označava da je iPhone podešen na
rad s TTY uređajem. Pogledajte “TTY
podrška” na stranici 212.

background image

Ikona statusa

Značenje

Reprodukcija

Označava da je u tijeku reprodukcija
pjesme, audio knjige ili podcast sadržaja.
Pogledajte “Reprodukcija pjesama i
ostalih zvučnih zapisa” na stranici 101.

Lokot portretne orijentacije

Označava da je zaslon iPhone uređaja
zaključan u portretnoj orijentaciji.
Pogledajte “Gledanje u portretnoj ili
položenoj orijentaciji” na stranici 29.

Alarm

Označava da je alarm podešen.
Pogledajte “Podešavanje alarma” na
stranici 144.

Lokacijske usluge

Označava da neka stavka koristi lokacijske
usluge. Pogledajte “Lokacijske usluge” na
stranici 217.

Bluetooth*

Plava ili bijela ikona: Bluetooth je uključen
i uparen s uređajem.
Siva ikona: Bluetooth je uključen i upared
s uređajem, ali je uređaj izvan dometa ili
isključen.
Bez ikone: Bluetooth je isključen ili nije
uparen s uređajem.
Pogledajte “Bluetooth uređaji” na
stranici 45.

Bluetooth baterija

Označava razinu baterije podržanog
uparenog Bluetooth uređaja.

Baterija

Označava razinu baterije ili status
punjenja. Pogledajte “Baterija” na
stranici 47.

* Uporaba određenog dodatnog pribora s iPhone uređajem može utjecati na
učinkovitost bežične komunikacije.

18

Poglavlje 1

Pregled iPhone uređaja

background image

19

·

UPOZORENJE:

Kako biste izbjegli ozljede, pročitajte sve upute za uporabu u ovom

priručniku i sigurnosne informacije u iPhone priručniku s važnim informacijama o
proizvodu
na support.apple.com/hr_HR/manuals/iphone/ prije uporabe iPhone
uređaja.

Čitanje ovih uputa za uporabu na iPhone uređaju

Upute za uporabu iPhone uređaja mogu se pregledavati na iPhone uređaju u aplikaciji
Safari i besplatnoj aplikaciji iBooks.
Gledanje uputa za uporabu u aplikaciji Safari: Dodirnite , zatim dodirnite oznaku
iPhone upute za uporabu.

Za dodavanje ikone uputa u početni zaslon, dodirnite i zatim dodirnite "Dodaj u
početni zaslon". Za prikaz na drugom jeziku dodirnite "Change Language" na glavnoj
stranici sa sadržajem.
Gledanje uputa za uporabu u aplikaciji iBooks: Ako niste instalirali iBooks, otvorite
App Store i zatim potražite i instalirajte "iBooks". Otvorite iBooks i dodirnite Store.
Potražite "iPhone User" i zatim odaberite i preuzmite upute.

Za dodatne informacije o aplikaciji iBooks, pogledajte Poglavlje 30, “iBooks,” na
stranici 185.

Sistemski zahtjevi

Za korištenje iPhone uređaja potrebni su:

Bežični servisni plan koji prenosi iPhone uslugu u vašem području

Â

Apple ID (za neke značajke), kojeg možete izraditi tijekom podešavanja

Â

Mac ili PC računalo s USB 2.0 priključnicom i jednim od sljedećih operativnih

Â

sustava:

Mac OS X v10.5.8 ili noviji

Â

Windows 7, Windows Vista ili Windows XP Home ili Professional (SP3)

Â

2