iPhone - Informacije o sigurnosti, softveru i servisu

background image

Informacije o sigurnosti, softveru i servisu

Sljedeća tablica opisuje mjesta na kojima možete saznati dodatne informacije o
sigurnosti, softveru i servisu, koje se odnose na iPhone uređaj.

Za dodatne informacije o

Učinite sljedeće

Sigurno korištenje iPhone uređaja

Pogledajte Priručnik s važnim informacijama
o proizvodu
na support.apple.com/hr_HR/
manuals/iphone/ za najnovije sigurnosne i
pravne informacije.

iPhone servis i korisnička podrška, savjeti,
forumi i preuzimanje Apple softvera

Posjetite www.apple.com/hr/support/iphone.

Servis i korisnička podrška vašeg pružatelja
telekomunikacijskih usluga

Obratite se vašem pružatelju
telekomunikacijskih usluga ili posjetite njihovu
internetsku stranicu.

Najnovije informacije o iPhone uređaju

Posjetite www.apple.com/hr/iphone.

Izrada Apple ID-a

Posjetite appleid.apple.com.

Uporaba značajke iCloud

Posjetite www.apple.com/hr/support/icloud.

background image

240

Dodatak B

Podrška i ostale informacije

Za dodatne informacije o

Učinite sljedeće

Uporaba aplikacije iTunes

Otvorite iTunes i odaberite Pomoć > iTunes
pomoć. Za online upute za uporabu iTunes
aplikacije (dostupno samo u nekim područjima),
posjetite www.apple.com/support/itunes.

Uporaba aplikacije iPhoto u sustavu OS X

Otvorite aplikaciju iPhoto i odaberite Pomoć >
iPhoto pomoć.

Uporaba aplikacije Adresar u sustavu OS X

Otvorite aplikaciju Adresar i odaberite Pomoć >
Pomoć za Adresar.

Uporaba aplikacije iCal u sustavu OS X

Otvorite aplikaciju iCal i odaberite Pomoć > iCal
pomoć.

Microsoft Outlook, Windows Address Book ili
Adobe Photoshop Elements

Pogledajte dokumentaciju isporučenu uz te
aplikacije.

Pronalaženje IMEI, ICCID, MEID ili serijskog
broja vašeg iPhone uređaja

Serijski, International Mobile Equipment Identity
(IMEI), ICCD ili Mobile Equipment Identifier
(MEID) broj vašeg iPhone uređaja možete
pronaći na ambalaži iPhone uređaja. Ili, na
iPhone uređaju, odaberite Postavke > Općenito
> Opis. Za dodatne informacije, posjetite
support.apple.com/kb/ht1267.

Jamstveni servis

Prvo, slijedite savjete u ovim uputama i s izvora
na internetu. Zatim posjetite www.apple.com/
hr/support ili pročitajte Priručnik s važnim
informacijama o proizvodu
na
support.apple.com/hr_HR/manuals/iphone.

Servis za zamjenu baterije

Posjetite www.apple.com/hr/batteries/
replacements.html.