iPhone - Informacije o odlaganju i recikliranju

background image

Informacije o odlaganju i recikliranju

Appleov program recikliranja (dostupno u nekim područjima): Za besplatno
recikliranje vašeg isluženog mobilnog telefona i upute, pogledajte:
www.apple.com/recycling

Odlaganje i recikliranje iPhone uređaja: iPhone se treba pravilno zbrinuti u skladu s
lokalnim zakonima i propisima. Budući da iPhone sadržava elektroničke komponente
i bateriju, iPhone se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Kad dođe vrijeme
za odlaganje iPhone uređaja, obratite se lokalnim nadležnim ustanovama kako
biste saznali informacije o odlaganju i recikliranju, ili jednostavno ostavite uređaj u
Apple trgovini ili ga vratite tvrtci Apple. Baterija će se ukloniti i reciklirati na ekološki
prihvatljiv način. Za dodatne informacije, pogledajte: www.apple.com/recycling

Europska unija—informacije o odlaganju islužene elektroničke opreme i baterija:

Ovaj simbol označava da se u skladu s lokalnim zakonima i propisima ovaj uređaj
i baterija trebaju reciklirati odvojeno od kućnog otpada. Kad dođe vrijeme za
odlaganje uređaja, odnesite ga na propisima određeno sabirno mjesto za recikliranje
elektroničke opreme. Uslijed nepravilnog odlaganja islužene elektroničke opreme
mogu se naplatiti kazne. Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem vašeg proizvoda i
pripadajuće baterije pomažete u očuvanju prirodnih izvora i osiguravate recikliranje
proizvoda na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.

Za raspored prikupljanja i recikliranja iPhone uređaja, posjetite: www.apple.com/
recycling/nationalservices/europe.html

Servis za zamjenu baterije za iPhone: Punjivu bateriju iPhone uređaja smije mijenjati
samo tvrtka Apple ili ovlašteni Apple servis. Za dodatne informacije o usluzi zamjene
baterije, posjetite: www.apple.com/hr/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen.
Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in
een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

background image

242

Dodatak B

Podrška i ostale informacije

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser
descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua
bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações
sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de
informações, visite www.apple.com/br/environment.