iPhone - Dijeljenje datoteka

background image

Dijeljenje datoteka

Dijeljenje datoteka omogućuje vam prijenos datoteka putem USB veze između
iPhone uređaja i računala uz uporabu aplikacije iTunes. Možete dijeliti datoteke koje
su izrađene u kompatibilnoj aplikaciji i spremljene u podržanom formatu.

Aplikacije koje podržavaju dijeljenje datoteka prikazane su u popisu Aplikacije za
dijeljenje datoteka u aplikaciji iTunes. Za svaku aplikaciju, popis Datoteke prikazuje
dokumente koji se nalaze na iPhone uređaju. U dokumentaciji aplikacije potražite
informacije o tome kako dijeli datoteke jer ne podržavaju sve aplikacije ovu značajku.
Prijenos datoteke iz iPhone uređaja na vaše računalo: U aplikaciji iTunes prijeđite
na karticu Aplikacije. U dijelu Dijeljenje datoteka odaberite aplikaciju iz popisa.
Zdesna odaberite datoteku koju želite prenijeti, zatim kliknite "Spremi u".
Prijenos datoteke s računala na iPhone: U aplikaciji iTunes prijeđite na karticu
Aplikacije. U dijelu Dijeljenje datoteka odaberite aplikaciju i zatim kliknite Dodaj.
Datoteka se odmah prenosi na vaš uređaj za uporabu s aplikacijom koju ste odabrali.
Brisanje datoteke s iPhone uređaja: U aplikaciji iTunes prijeđite na karticu
Aplikacije. U dijelu Dijeljenje datoteka odaberite datoteku i zatim pritisnite tipku
Obriši.