iPhone - Sirin tai ääniohjauksen käyttäminen Musiikki-ohjelmassa

background image

Sirin tai ääniohjauksen käyttäminen Musiikki-ohjelmassa

Voit käyttää Siriä (iPhone 4S) tai ääniohjausta musiikin toiston hallitsemiseen iPhonessa. Katso
Luku 4, ”Siri,” sivulla 39 ja ”Ääniohjaus” sivulla 30.

Musiikin toiston hallitseminen

Sano ”toista” tai ”toista musiikkia”. Keskeytä toisto sanomalla ”keskeytä” tai
”keskeytä musiikki”. Voit myös sanoa ”seuraava” tai ”edellinen”.

Albumin, artistin tai soittolistan
toistaminen

Sano ”toista” ja sano sitten ”albumi”, ”artisti” tai ”soittolista” ja sano nimi.

Nykyisen soittolistan sekoittaminen Sano ”sekoita”.

Lisätietojen saaminen nykyisestä
kappaleesta

Sano ”mikä kappale tämä on”, ”mikä on tämän kappaleen nimi”, ”kuka laulaa
tämän kappaleen” tai ”kenen kappale tämä on”.

Geniuksen käyttäminen
samanlaisten kappaleiden
toistamiseen

Sano ”Genius”, ”toista lisää samanlaisia” tai ”soita lisää samanlaisia
kappaleita”.

Ääniohjauksen kumoaminen

Sano ”kumoa” tai ”hylkää”.