iPhone - Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen

background image

Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen

Tekstin syöttäminen: Tuo näppäimistö näytölle napauttamalla tekstikenttää.

Siirtyminen toiseen tekstikenttään

Napauta tekstikenttää tai napauta Seuraava tai Edellinen.

Lomakkeen lähettäminen

Lähetä lomake napauta Siirry tai Etsi, tai napauttamalla sivulla olevaa linkkiä
(jos on).

Jos haluat ottaa automaattisen täytön käyttöön lomakkeiden täytön helpottamiseksi, avaa
Asetukset > Safari > Automaattinen täyttö.