iPhone - Kirjanmerkit ja historia

background image

Kirjanmerkit ja historia

Verkkosivun merkitseminen kirjanmerkillä: Avaa sivu, napauta ja napauta sitten Lisää
kirjanmerkki.
Kun tallennat kirjanmerkin, voit muokata sen nimeä. Oletusarvoisesti kirjanmerkit tallennetaan
Kirjanmerkkien ylimmälle tasolle. Valitse toinen kansio napauttamalla Kirjanmerkit-painiketta.
Aiempien verkkosivujen (historian) näyttäminen: Napauta ja napauta sitten Historia.
Tyhjennä historia napauttamalla Tyhjennä.

Kirjanmerkiksi merkityn
verkkosivun avaaminen

Napauta

.

Kirjanmerkin tai
kirjanmerkkikansion
muokkaaminen

Napauta

, valitse kansio, jonka sisältämää kirjanmerkkiä tai kansiota

haluat muokata, ja napauta Muokkaa.

Kirjanmerkkien pitäminen
ajan tasalla iOS-laitteissasi ja
tietokoneissasi iCloudin avulla

Avaa Asetukset > iCloud ja laita sitten Kirjanmerkit päälle. Katso
”iCloud” sivulla 16.

Kirjanmerkkien synkronoiminen
tietokoneen verkkoselaimen kanssa

Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 18.