iPhone - Viestien ja liitteiden tulostaminen

background image

Viestien ja liitteiden tulostaminen

Voit tulostaa sähköpostiviestejä ja liitteitä, joita voidaan katsella Pikakatselussa.
Sähköpostiviestin tulostaminen: Napauta ja napauta sitten Tulosta.

Sisällytetyn kuvan tulostaminen

Pidä kuvaa painettuna ja napauta Tallenna kuva. Avaa sitten Kuvat ja tulosta
kuva Kameran rulla -albumista.

Liitteen tulostaminen

Näytä liite Pikakatselussa napauttamalla sitä, napauta sitten

ja napauta

Tulosta.

Lisätietoja tulostamisesta ja tulostusvalinnoista löytyy kohdasta ”Tulostaminen” sivulla 28.