iPhone - Sähköpostitilit ja -asetukset

background image

Sähköpostitilit ja -asetukset

Tilit

Mail ja sähköpostitilit: avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit. Voit ottaa käyttöön seuraavia:

Microsoft Exchange

Â

iCloud

Â

MobileMe

Â

Google

Â

Yahoo!

Â

AOL

Â

Microsoft Hotmail

Â

Muut POP- ja IMAP-postijärjestelmät.

Â

Asetukset voivat vaihdella käyttöönotettavan tilin tyypin mukaan. Saat tarvittavat tiedot
palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.
Tilin asetusten muuttaminen: Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja tee
haluamasi muutokset.

Tileihin iPhonessa tehtyjä muutoksia ei synkronoida tietokoneelle, joten voit määrittää tilit
toimimaan iPhonen kanssa tietokoneen tiliasetuksiin vaikuttamatta.

Tilin käytön lopettaminen

Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja laita sitten tilin
palvelu (esimerkiksi sähköposti, kalenterit tai muistiot) pois päältä.
Jos tilin palvelu on pois päältä, iPhone ei näytä tai synkronoi kyseisen tilin
palvelun tietoja ennen kuin se laitetaan takaisin päälle. Tämä on hyvä tapa
esimerkiksi lopettaa työsähköpostien vastaanottaminen loman ajaksi.

Luonnosten, lähetettyjen viestien ja
poistettujen viestien tallentaminen
iPhoneen

Voit muuttaa IMAP-tilien Luonnokset-, Lähetetyt- ja Poistetut-
postilaatikkojen sijaintia. Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”,
valitse tili ja napauta sitten Lisävalinnat.

Sen ajan määrittäminen, jonka
jälkeen viestit poistetaan pysyvästi
Mailista

Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja napauta sitten
Lisävalinnat. Napauta Poista ja valitse aika: ei koskaan, päivän jälkeen, viikon
jälkeen tai kuukauden jälkeen.

Sähköpostipalvelimen asetusten
muuttaminen

Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit ja valitse sitten tili. Pyydä
asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.

SSL- ja salasana-asetusten
muuttaminen

Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja napauta
sitten Lisävalinnat. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-
palveluntarjoajalta.

Viestien arkistoinnin laittaminen
päälle tai pois

Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja laita sitten
Arkistoi viestit päälle tai pois. Katso ”Sähköpostien järjestäminen” sivulla 69.

Tilin poistaminen

Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili, selaa alaspäin ja
napauta Poista tili.
Kaikki tilin sähköpostit ja tilin kanssa synkronoidut yhteystiedot, kalenterit
ja kirjanmerkit poistetaan iPhonesta.

Allekirjoitettujen ja salattujen
viestien vastaanottaminen

Avaa Asetukset > ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, valitse tili ja napauta sitten
Lisävalinnat. Laita S/MIME päälle ja valitse sitten varmenteet lähtevien
viestien allekirjoitukselle ja salaukselle.
Varmenteiden asentamista varten hanki määritysprofiili järjestelmän
ylläpitäjältä, lataa varmenteet myöntäjän sivustolta Safarin avulla tai
vastaanota ne sähköpostiliitteenä.

70

Luku 6

Mail

background image

Push-asetusten määrittäminen

Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot. Push
toimittaa uusia tietoja, kun iPhone on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon. Push
kannattaa asettaa pois päältä sähköpostin ja muiden tietojen toimittamisen
lykkäämiseksi, tai jos haluat säästää akun virtaa. Jos Push-toiminto ei ole
päällä, Hae uudet tiedot -asetuksella voi määrittää, kuinka usein tietoja
pyydetään. Jotta akku kestäisi mahdollisimman pitkään, tietoja ei kannata
hakea liian usein.

Muiden Mail-valintojen
asettaminen

Jos haluat tehdä asetuksia, jotka koskevat kaikkia tilejä, avaa Asetukset >
Mail, yhteystiedot, kalenterit.

Mail-asetukset

Jos haluat muuttaa asetuksia, jotka koskevat kaikkia tilejä, avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot,
kalenterit.
Sähköpostiviestiä lähetettäessä tai vastaanotettaessa toistettavien äänten muuttaminen: Avaa
Asetukset > Äänet.

Hae uudet tiedot

Tämä asetus mahdollistaa push-toiminnon asettamisen päälle ja pois iCloud-, Microsoft Exchange-
ja Yahoo!-tileille ja muille push-toimintoa tukeville tileille iPhonessa. Push-tilit toimittavat uudet
tiedot iPhoneen aina, kun uutta tietoa tulee palvelimelle (jonkin verran viivettä voi ilmetä) ja kun
internet-yhteys on käytössä. Push kannattaa asettaa pois päältä sähköpostin ja muiden tietojen
toimittamisen lykkäämiseksi, jos haluat säästää akun virtaa.

Kun Push-asetus on pois päältä ja kun käytät tilejä, jotka eivät tue push-toimintoa, tiedot voidaan
edelleen hakea, eli iPhone voi tarkistaa palvelimelta, onko uusia tietoja saatavilla. Hae uudet tiedot
-asetuksella voi määrittää, kuinka usein tietoja pyydetään. Jotta akku kestäisi mahdollisimman
pitkään, tietoja ei kannata hakea liian usein. Push-toiminnon asettaminen pois (tai Hae uudet
tiedot -näytön Hae-asetuksen asettaminen tilaan Käsin) ohittaa yksittäisten tilien asetukset.
Push-asetusten määrittäminen: Avaa Asetukset > Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet
tiedot.

71

Luku 6

Mail