iPhone - Sähköpostin lähettäminen

background image

Sähköpostin lähettäminen

Voit lähettää sähköpostiviestin kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite.
Viestin kirjoittaminen: Napauta

Vastaanottajan lisääminen
Yhteystiedoista

Kirjoita nimi tai sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään tai napauta

.

Vastaanottajien järjesteleminen

Voit siirtää vastaanottajan yhdestä kentästä toiseen (esimerkiksi
Vastaanottaja-kentästä Kopio-kenttään) vetämällä vastaanottajan nimen
uuteen paikkaan.

Tekstin lihavoiminen, kursivoiminen
tai alleviivaaminen

Tuo valintapainikkeet näkyviin napauttamalla lisäyskohtaa ja napauta sitten
Valitse. Valitse teksti, jonka haluat muotoilla, vetämällä pisteistä. Napauta

ja napauta sitten B/I/U. Lisää tyyli napauttamalla Lihavoi, Kursivoi tai

Alleviivaa.

Kuvan tai videon lähettäminen
sähköpostiviestissä

Valitse Kuvissa kuva tai video, napauta

ja napauta sitten Lähetä

sähköpostitse. Voit myös kopioida ja sijoittaa kuvia ja videoita.
Jos haluat lähettää useita kuvia, näytä albumin miniatyyrit ja napauta

. Valitse kuvat ja videot napauttamalla, napauta Jaa ja napauta sitten

Sähköposti.

Viestiluonnoksen tallentaminen
myöhemmin täydennettäväksi

Napauta Kumoa-painiketta ja napauta sitten Tallenna-painiketta. Viesti
tallennetaan Luonnoksiin. Avaa se nopeasti pitämällä painettuna.

Viestiin vastaaminen

Napauta

ja napauta sitten Vastaa. Alkuperäiseen viestiin liitettyjä

tiedostoja tai kuvia ei lähetetä takaisin. Jos haluat sisällyttää liitteet, välitä
viesti vastaamisen sijaan.

Vastattavan tai välitettävän viestin
osan lainaaminen

Valitse teksti pitämällä sitä painettuna. Valitse teksti, jonka haluat sisällyttää
vastaukseen, vetämällä tarttumispisteistä ja napauta sitten

.

Jos haluat muuttaa lainatun tekstin sisennystä, valitse teksti pitämällä sitä
painettuna ja napauta sitten . Napauta Lainaussyvyys ja napauta sitten
Suurenna tai Pienennä.

67

Luku 6

Mail

background image

Viestin välittäminen

Avaa viesti, napauta

ja napauta sitten Välitä.

Yhteystiedon tietojen jakaminen

Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto, napauta Tiedot-näytön alaosassa Jaa
yhteystieto.