iPhone - Ulkomaanpuhelut

background image

Ulkomaanpuhelut

Ulkomaanpuheluiden soittaminen kotimaasta

Tietoa ulkomaanpuheluiden soittamisesta kotimaasta sekä hinnoista saat operaattoriltasi tai
operaattorin verkkosivustolta.

iPhonen käyttäminen ulkomailla

Kun matkustat ulkomailla, saatat voida käyttää iPhonea puhelujen soittamiseen, tekstiviestien
lähettämiseen ja vastaanottamiseen ja internetiä käyttävien ohjelmien käyttämiseen saatavilla
olevista verkoista riippuen.
Verkkovierailutoiminnon (roaming) salliminen: Tarkista saatavuus ja hinnoittelu operaattoriltasi.

Tärkeää:

Saattaa sisältää puhe-, tekstiviesti- ja data roaming -maksuja. Jos haluat välttää puhelu-

ja datamaksuja mobiiliverkoissa (mukaan lukien Visual Voicemail) liikkuessasi operaattorisi verkon
ulkopuolella, laita Roaming-puhelut ja Data roaming pois päältä.

Jos sinulla on iPhone 4S, joka on aktivoitu toimimaan CDMA-verkossa, voit ehkä vierailla GSM-
verkoissa, jos puhelimeen on asennettu SIM-kortti. Katso ”SIM-kortin asentaminen” sivulla 14. Kun
vierailet GSM-verkossa, iPhone voi käyttää GSM-verkon ominaisuuksia. Tämä voi olla maksullista.
Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

64

Luku 5

Puhelin

background image

Roaming-puhelujen laittaminen
päälle tai pois CDMA-verkossa

Avaa Asetukset > Yleiset > Verkko.
Kun Roaming-puhelut laitetaan pois päältä, puheluja ei voi soittaa, kun olet
operaattorisi verkon ulkopuolella.

Data roaming -ominaisuuden
laittaminen pois päältä

Avaa Asetukset > Yleiset > Verkko.
Kun Data roaming laitetaan pois päältä, dataa ei voi siirtää mobiiliverkon
kautta. Ohjelmat, jotka tarvitsevat internet-yhteyden, poistetaan käytöstä,
ellei iPhone voi käyttää internetiä Wi-Fi-yhteyden kautta. Visual Voicemail
-viestien toimitus keskeytetään verkkovierailun (roaming) aikana, ellei
operaattorisi tarjoa tätä palvelua maksutta.

iPhonen asettaminen lisäämään
oikea etuliite ennen soittamista
soitettaessa toisesta maasta

Avaa Asetukset > Puhelin ja laita ”Kansainvälinen apu” päälle (ei
käytettävissä kaikilla alueilla). Ominaisuus mahdollistaa Yhdysvaltoihin
soittamisen käyttämällä yhteystietoja ja suosikkeja tarvitsematta lisätä
etuliitettä tai maakoodia.

Käytettävän operaattorin
valitseminen

Avaa Asetukset > Operaattori. Tämä valinta on käytettävissä vain, kun olet
operaattorisi verkon ulkopuolella, ja vain sellaisten operaattoreiden kanssa,
joilla on Roaming-sopimus operaattorisi kanssa. Jos haluat lisätietoja, katso
”Operaattori” sivulla 164

GSM-verkkojen käyttäminen
ulkomailla CDMA-verkossa
aktivoidulla iPhonella

Avaa Asetukset > Verkko > Roaming ja laita International CDMA pois päältä.

Puhepostin hakeminen, kun Visual
Voicemail ei ole käytettävissä

Valitse oma numerosi (CDMA: valitse numerosi ja sen perään #) tai pidä
numeronäppäimistön numeroa ”1” painettuna.

Mobiilidatan laittaminen pois
päältä

Avaa Asetukset > Yleiset > Verkko.

Mobiilipalvelujen laittaminen pois
päältä

Avaa Asetukset, laita Lentokonetila päälle napauttamalla ja aseta sitten Wi-Fi
päälle napauttamalla.
Saapuvat puhelut lähetetään puhepostiin. Kun haluat taas soittaa ja
vastaanottaa puheluita ja kuunnella puhepostiviestit, poista lentokonetila
käytöstä.