iPhone - Puhelin-valintojen asettaminen

background image

Puhelin-valintojen asettaminen

Kohdassa Asetukset > Puhelin voit

nähdä iPhonesi puhelinnumeron

Â

laittaa soitonsiirron, koputuksen ja oman numeron näyttämisen päälle tai pois (GSM)

Â

laittaa TTY:n päälle tai pois

Â

vaihtaa puhepostin salasanan (GSM)

Â

laittaa kansainvälisen avun päälle tai pois (kansainvälinen apu mahdollistaa Yhdysvaltoihin

Â

soittamisen ulkomailta käyttämällä yhteystietoja ja suosikkeja tarvitsematta lisätä etuliitettä tai
maakoodia) (GSM)
asettaa iPhonen vaatimaan SIM-kortin pääsykoodia aina, kun se laitetaan päälle (jotkin

Â

operaattorit edellyttävät tätä).

Kohdassa Asetukset > FaceTime voit

laittaa FaceTimen päälle tai pois

Â

käyttää Apple ID:tä FaceTimeen

Â

lisätä sähköpostiosoitteen FaceTimeen.

Â

Jos haluat asettaa soittoääniä, värinävalintoja ja uuden puhepostiviestin ilmoitusäänen, avaa
Asetukset > Äänet. Katso myös ”Äänet ja soitto/äänetön-kytkin” sivulla 164.

65

Luku 5

Puhelin