iPhone - Wi‑Fi

background image

Wi-Fi

Langattomaan verkkoon liittyminen

Wi-Fi-asetukset määrittävät, käyttääkö iPhone paikallisia Wi-Fi-verkkoja internet-yhteyden
muodostamiseen. Kun iPhone on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunan tilapalkissa oleva
Wi-Fi-kuvake näyttää signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän viivoja, sitä parempi signaali.
Jos Wi-Fi-verkkoja ei ole käytettävissä tai Wi-Fi on pois käytöstä, iPhone muodostaa yhteyden
internetiin mobiilidataverkon kautta, jos se on käytettävissä.

Kun olet kerran liittynyt Wi-Fi-verkkoon, iPhone liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on
kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPhone
liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Lisäksi iPhonen avulla voit ottaa käyttöön uuden AirPort-tukiaseman, joka tarjoaa Wi-Fi-palveluja
kotonasi tai toimistossasi. Katso ”AirPort-tukiaseman ottaminen käyttöön” sivulla 162.
Wi-Fin laittaminen päälle ja pois: Avaa Asetukset > Wi-Fi.

161

background image

iPhonen asettaminen kysymään,
haluatko liittyä uuteen verkkoon

Avaa Asetukset > Wi-Fi ja laita ”Ehdota liittymistä” päälle tai pois.
Jos ”Ehdota liittymistä” on pois päältä ja yksikään aiemmin käytetty verkko
ei ole käytettävissä, sinun on liityttävä verkkoon käsin.

iPhonen asettaminen unohtamaan
verkon, jotta se ei enää liity siihen

Avaa Asetukset > Wi-Fi ja napauta

sellaisen verkon vieressä, johon laite

on liittynyt aiemmin. Napauta sitten ”Unohda tämä verkko”.

Suljettuun Wi-Fi-verkkoon
liittyminen

Jos haluat liittyä Wi-Fi-verkkoon, joka ei näy etsittyjen verkkojen luettelossa,
avaa Asetukset > Wi-Fi > Muu ja syötä verkon nimi.
Sinun on tiedettävä verkon nimi, pääsykoodi ja suojaustyyppi voidaksesi
liittyä suljettuun verkkoon.

Wi-Fi-verkkoon liittymisen
asetusten muuttaminen

Avaa Asetukset > Wi-Fi ja napauta

verkon vieressä. Voit asettaa HTTP-

välipalvelimen, määrittää kiinteät verkkoasetukset, laittaa BootP:n päälle tai
uusia DHCP-palvelimen asetukset.

AirPort-tukiaseman ottaminen käyttöön

AirPort-tukiasema tarjoaa Wi-Fi-yhteyden kotona, koulussa tai pienessä yritysverkossa. Voit
käyttää iPhonea uuden AirPort Express-, AirPort Extreme- tai Time Capsule -tukiaseman
käyttöönottamiseen.
AirPort-käyttöönottoapurin käyttäminen: Avaa Asetukset > Wi-Fi. Napauta Ota AirPort-
tukiasema käyttöön -kohdassa sen tukiaseman nimeä, jonka haluat ottaa käyttöön. Noudata sitten
näytölle tulevia ohjeita.

Joitakin AirPort-tukiasemia ei voi ottaa käyttöön iOS-laitteella. Katso käyttöönotto-ohjeet
tukiaseman mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Jos tukiasemaa, jonka haluat ottaa käyttöön, ei ole luettelossa, varmista, että siinä on virta, että
olet kantaman alueella ja että sitä ei ole jo otettu käyttöön. Voit ottaa käyttöön vain tukiasemia,
jotka ovat uusia tai jotka on nollattu.

Jos AirPort-tukiasema on jo otettu käyttöön, App Storen AirPort-työkalu-ohjelma antaa sinun
muuttaa sen asetuksia ja tarkkailla sen tilaa iPhonella.