iPhone - VPN

background image

VPN

VPN mahdollistaa yksityisten tietojen turvallisen välittämisen julkisten verkkojen kautta. VPN:ää
voidaan tarvita esimerkiksi työsähköpostien käyttämiseen. Tämä asetus tulee näkyviin, kun
iPhone on määritetty käyttämään VPN:ää, ja mahdollistaa VPN:n laittamisen päälle ja pois. Katso
”Verkko” sivulla 166.