iPhone - Lentokonetila

background image

Lentokonetila poistaa käytöstä langattomat ominaisuudet, jotta lentokoneiden ja muiden
sähkölaitteiden toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat häiriöt vähenisivät.
Lentokonetilan asettaminen päälle: Avaa Asetukset ja laita Lentokonetila päälle.
Kun lentokonetila on päällä, näkyy tilapalkissa näytön yläreunassa. iPhone ei lähetä puhelin-,
Wi-Fi- tai Bluetooth-signaaleja ja GPS-vastaanotto on pois päältä. Et voi käyttää ohjelmia
tai ominaisuuksia, jotka ovat riippuvaisia näistä signaaleista (esim. yhdistäminen internetiin,
puhelujen soittaminen tai vastaanottaminen, viestien lähettäminen tai vastaanottaminen tai
Visual Voicemailin käyttäminen).
Jos lentoyhtiö ja sovellettavat lait ja säännökset sallivat, voit edelleen kuunnella musiikkia, katsella
videoita, selata aiemmin vastaanottamiasi sähköpostiviestejä, kalenteritietoja ja muita tietoja sekä
käyttää ohjelmia, jotka eivät tarvitse internet-yhteyttä.
Jos Wi-Fi-verkko on tarjolla ja lentoyhtiö sekä sovellettavat lait ja määräykset sallivat sen, laita Wi-Fi
päälle Asetuksissa. Voit laittaa Bluetoothin päälle kohdassa Asetukset > Yleiset > Bluetooth.