iPhone - VoiceOver

background image

VoiceOver

Â

puhelun äänireitit

Â

Siri

Â

zoomaus

Â

tekstin suurennus

Â

valkoinen mustalla

Â

valinnan puhuminen

Â

automaattisten tekstien puhuminen

Â

monoääni ja tasapaino

Â

kuulolaitetila (iPhone 4 GSM)

Â

muokatut värinät

Â

LED-väläytys viesteille

Â

AssistiveTouch

Â

tuki pistekirjoitusnäytöille

Â

kuvailevalla tekstityksellä varustetun sisällön toistaminen.

Â

VoiceOveria lukuun ottamatta nämä käyttöapuominaisuudet toimivat useimmissa iPhonen
ohjelmissa, mukaan lukien App Storesta ladattavat muiden valmistajien ohjelmat. VoiceOver toimii
kaikissa ohjelmissa, jotka tulevat valmiiksi asennettuina iPhonen mukana, sekä monien muiden
valmistajien ohjelmien kanssa.

Jos haluat lisätietoja iPhonen käyttöapuominaisuuksista, vieraile osoitteessa www.apple.com/fi/
accessibility.

Yksittäisiä käyttöapuominaisuuksia voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä iPhonen Käyttöapu-
asetuksissa. Voit myös laittaa joitakin ominaisuuksia päälle tai pois iTunesissa, kun iPhone on
liitetty tietokoneeseen.
Käyttöapuominaisuuksien laittaminen päälle iPhonessa: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu.
Käyttöapuominaisuuksien laittaminen päälle iTunesissa: Liitä iPhone tietokoneeseen ja
valitse iTunesin laiteluettelosta iPhone. Osoita Yhteenveto ja osoita sitten Yhteenveto-ikkunan
alareunassa Määritä käyttöapu.

Tekstin suurennus voidaan asettaa päälle tai pois ainoastaan iPhonen asetuksissa. Katso ”Tekstin
suurennus” sivulla 157.

VoiceOver

VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jolloin iPhonea voidaan käyttää näkemättä sitä.

145

background image

VoiceOver kertoo jokaisesta näytön elementistä, kun se valitaan. Kun valitset elementin, musta
suorakulmio (VoiceOver-kohdistin) ympäröi sen ja VoiceOver puhuu kohteen nimen tai kuvailee
sen.

Kosketa näyttöä tai vedä sormillasi kuullaksesi näytön eri kohteista. Kun valitset tekstiä, VoiceOver
lukee tekstin. Jos laitat Puhu vihjeet -asetuksen päälle, VoiceOver voi kertoa kohteen nimen tai
antaa ohjeita, kuten ”avaa kaksoisnapauttamalla”. Voit käyttää näytön kohteita, kuten painikkeita ja
linkkejä, eleillä, jotka on kuvattu kohdassa ”VoiceOver-eleiden opetteleminen” sivulla 148.

Kun siirryt uuteen näyttöön, VoiceOver antaa äänimerkin ja valitsee automaattisesti ensimmäisen
näytöllä olevan elementin (tavallisesti vasemmassa yläkulmassa olevan elementin) ja puhuu
sen sisällön. VoiceOver myös ilmoittaa, kun näkymä vaihtuu pystyasennosta vaaka-asentoon tai
päinvastoin, ja kun näyttö lukitaan tai avataan.

Huomaa: VoiceOver puhuu kieltä, joka on määritetty Maakohtaiset-asetuksissa, ja alueen asetus
saattaa vaikuttaa siihen (Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto). VoiceOver on
saatavilla monilla kielillä, mutta ei kaikilla.

VoiceOverin käyttöönotto

Tärkeää:

VoiceOver muuttaa iPhonen hallitsemiseen käytettäviä eleitä. Kun VoiceOver on

käytössä, iPhonen käyttämiseen tarvitaan VoiceOver-eleitä. Tämä koskee myös VoiceOverin
poistamista käytöstä ja paluuta tavalliseen käyttötapaan.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.
VoiceOverin laittaminen päälle tai pois päältä: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu >
VoiceOver. Voit myös asettaa Koti-painikkeen kolmoispainalluksen laittamaan VoiceOverin päälle
tai pois. Katso ”Koti-painikkeen kolmoispainallus” sivulla 156.

Puhuttujen vihjeiden laittaminen
päälle tai pois

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver. Kun ”Puhu vihjeet” on
päällä, VoiceOver voi kertoa kohteen toiminnon tai antaa ohjeita, kuten
”avaa kaksoisnapauttamalla”. Voit myös lisätä roottoriin Vihjeet ja säätää
sitten pyyhkäisemällä ylöspäin tai alaspäin. Katso ”VoiceOver-roottorin
käyttäminen” sivulla 150.

VoiceOverin puhenopeuden
asettaminen

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja vedä Puhenopeus-
liukusäädintä. Voit myös lisätä Puhenopeuden roottoriin ja säätää
sitten pyyhkäisemällä ylöspäin tai alaspäin. Katso ”VoiceOver-roottorin
käyttäminen” sivulla 150.

Kirjoittamispalautteen
muuttaminen

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kirjoitettaessa puhu.

Radioaakkosten käyttäminen
kirjoittamispalautteessa

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Radioaakkoset. Teksti
luetaan merkki kerrallaan. VoiceOver puhuu ensin merkin, sitten sen
radioaakkosen, esim. ”f” ja sitten ”faarao”.

Äänenkorkeuden muuttaminen

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Muuta äänenkorkeutta.
VoiceOver käyttää korkeampaa ääntä, kun kirjain syötetään ja matalampaa
ääntä, kun kirjain poistetaan. VoiceOver käyttää korkeampaa ääntä myös
puhuessaan ryhmän (esimerkiksi luettelon tai taulukon) ensimmäisen
kohteen ja matalampaa ääntä puhuessaan ryhmän viimeisen kohteen.

Roottorivalintojen asettaminen

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Roottori. Valitse
tai poista valintoja napauttamalla tai vaihda kohteen paikkaa vetämällä

-kuvaketta ylös.

VoiceOver-ääntämyksen
vaihtaminen

Valitse roottorissa Kieli ja pyyhkäise ylös tai alas. Kieliroottori on
käytettävissä, kun valittuna on enemmän kuin yksi ääntämys.

146

Luku 31

Käyttöapu

background image

Kieliroottorissa näkyvien
ääntämysten valitseminen

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kieliroottori. Vaihda
kielen paikkaa luettelossa vetämällä ylös tai alas.

iPhonen kielen vaihtaminen

Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Kieli. Joihinkin kieliin voi
vaikuttaa alueen asetus (Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Alueen
muoto).

Kuvien ohittaminen selaamisen
aikana

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Siirry kuviin. Voit valita,
ohitetaanko kaikki kuvat vai vain kuvat, joilla ei ole kuvausta.

Ilmoitusten puhuminen, kun
iPhone avataan

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Puhu ilmoitukset. Jos
tämä on pois päältä, iPhone puhuu vain ajan, kun se avataan.

VoiceOverin käyttäminen

Kohteiden valitseminen näytöllä: Liikuta sormea näytöllä. VoiceOver nimeää jokaisen kohteen,
kun napautat sitä. Voit siirtyä järjestelmällisesti elementistä seuraavaan pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella. Elementtejä valitaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas.
Pyyhkäisemällä oikealle voit siirtyä seuraavaan elementtiin ja pyyhkäisemällä vasemmalle voit
siirtyä edelliseen elementtiin.

Pystysuuntaisen selauksen
salliminen

Lisää roottoriin ”Selaus pystysuunnassa”, valitse se roottorilla ja siirry sitten
yläpuolella tai alapuolella olevaan kohteeseen pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Katso ”VoiceOver-roottorin käyttäminen” sivulla 150.

Näytön ensimmäisen tai viimeisen
elementin valitseminen

Pyyhkäise ylös tai alas neljällä sormella.

iPhonen avaaminen

Valitse Avaa-painike ja kaksoisnapauta näyttöä.

Kohteen valitseminen nimen
mukaan

Avaa kohteen valitsin kolmoisnapauttamalla jossakin näytöllä kahdella
sormella. Kirjoita sitten nimi hakukenttään tai siirry luettelossa
aakkosjärjestyksessä pyyhkäisemällä, tai napauta luettelon oikealla puolella
olevaa taulukkohakemistoa ja selaa kohdeluetteloa nopeasti pyyhkäisemällä
ylös tai alas.

Näytön kohteen nimen
muuttaminen sen löytämisen
helpottamiseksi

Pidä näyttöä painettuna kahdella sormella.

Valitun elementin tekstin puhuminen: Lue seuraava tai edellinen sana tai merkki pyyhkäisemällä
alas tai ylös yhdellä sormella (valitse merkit tai sanat kiertämällä roottoria). Voit sisällyttää
radioaakkoset. Katso ”VoiceOverin käyttöönotto” sivulla 146.

Kohteen puhumisen lopettaminen

Napauta kerran kahdella sormella. Kun napautat uudelleen kahdella
sormella, puhuminen jatkuu. Puhuminen jatkuu automaattisesti, kun valitset
toisen kohteen.

Puheen äänenvoimakkuuden
muuttaminen

Käytä iPhonen äänenvoimakkuuspainikkeita tai lisää äänenvoimakkuus
roottoriin ja säädä pyyhkäisemällä ylös ja alas. Katso ”VoiceOver-roottorin
käyttäminen” sivulla 150.

VoiceOverin mykistäminen

Kaksoisnapauta kolmella sormella. Jos haluat asettaa puhumisen jälleen
päälle, kaksoisnapauta uudelleen kolmella sormella. Jos haluat poistaa
käytöstä vain VoiceOverin äänet, aseta soitto/äänetön-kytkin asentoon
äänetön. Jos laitteeseen on liitetty ulkoinen näppäimistö, voit myös
mykistää VoiceOverin tai lopettaa mykistyksen painamalla Ctrl-näppäintä.

Lukuäänen vaihtaminen

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Käytä kompaktia ääntä.

147

Luku 31

Käyttöapu

background image

Koko näytön puhuminen ylhäältä
alkaen

Pyyhkäise ylös kahdella sormella.

Puhuminen nykyisestä kohteesta
näytön alareunaan

Pyyhkäise alas kahdella sormella.

iPhonen tilatietojen puhuminen

Napauta näytön yläosaa, jos haluat kuulla tietoja esimerkiksi ajasta, akun
käyttöajasta tai Wi-Fi-signaalin voimakkuudesta.

Valitun kohteen ”napauttaminen”, kun VoiceOver on päällä: Kaksoisnapauta mihin tahansa
näytöllä.

Valitun kohteen
kaksoisnapauttaminen, kun
VoiceOver on päällä

Kolmoisnapauta mihin tahansa näytöllä.

Liukusäätimen säätäminen

Kasvata asetusta pyyhkäisemällä yhdellä sormella ylös tai pienennä asetusta
pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa asetuksen, kun säädät sitä.

Luettelon tai näytön alueen
vierittäminen

Pyyhkäise ylös tai alas kolmella sormella. Selaa luetteloa tai näyttöä
alaspäin pyyhkäisemällä alas tai selaa ylöspäin pyyhkäisemällä ylös. Kun
selaat luettelon sivuja, VoiceOver puhuu näytettävien kohteiden alueen
(esimerkiksi ”näytetään rivit 5–10”). Voit myös vierittää luetteloa tasaisesti
sivujen selaamisen sijasta. Kaksoisnapauta ja pidä painettuna. Kun kuulet
merkkiäänisarjan, voit vierittää luetteloa liikuttamalla sormea ylös tai alas.
Tasainen vierittäminen päättyy, kun nostat sormeasi.

Luettelohakemiston käyttäminen

Joissakin luetteloissa on oikealla puolella aakkostettu hakemisto.
Hakemistoa ei voida valita pyyhkäisemällä elementistä toiseen. Jos haluat
valita hakemiston, sinun on napautettava suoraan sitä. Kun hakemisto
on valittu, voit liikkua siinä pyyhkäisemällä ylös tai alas. Voit myös
kaksoisnapauttaa ja liu'uttaa sitten sormea ylös tai alas.

Luettelon järjestyksen
muuttaminen

Järjestystä voidaan muuttaa joissakin luetteloissa, kuten Puhelimen
Suosikeissa tai Käyttöavun Roottorin ja Kieliroottorin asetuksissa. Valitse
kohteen oikealla puolella ja kaksoisnapauta ja pidä sitä painettuna,
kunnes kuulet äänimerkin, ja vedä sitten ylös tai alas. VoiceOver puhuu joko
uuden paikan ylä- tai alapuolisen kohteen riippuen vetämissuunnasta.

Koti-valikon järjestyksen
muuttaminen

Valitse Koti-valikossa kuvake, jota haluat siirtää. Kaksoisnapauta ja pidä
kuvaketta painettuna ja vedä sitä. VoiceOver puhuu sijainnin rivin ja
sarakkeen, kun vedät kuvaketta. Vapauta kuvake, kun se on haluamassasi
kohdassa. Voit vetää toisia kuvakkeita. Vetämällä kohteen näytön
vasempaan tai oikeaan reunaan voit siirtää sen toiselle Koti-valikon sivulle.
Kun olet valmis, paina Koti-painiketta .

Näyttöverhon laittaminen päälle tai
pois päältä

Kolmoisnapauta kolmella sormella. Kun näyttöverho on päällä, näytön
sisältö on aktiivinen, vaikka näyttö olisi pois päältä.

iPhonen avaaminen

Valitse Avaa-kytkin ja kaksoisnapauta näyttöä.

VoiceOver-eleiden opetteleminen

Kun VoiceOver on käytössä, tavallisilla kosketusnäyttöeleillä on erilainen vaikutus. Nämä ja
muutamat muut eleet mahdollistavat liikkumisen näytöllä sekä yksittäisten elementtien
hallitsemisen, kun ne on valittu. VoiceOver-eleisiin kuuluu kahdella ja kolmella sormella tehtäviä
napautus- ja pyyhkäisyeleitä. Kahden ja kolmen sormen eleet onnistuvat parhaiten, kun rentoudut
ja annat sormiesi koskettaa näyttöä niin, että ne ovat erillään toisistaan.

Voit käyttää tavallisia eleitä, kun VoiceOver on käytössä, kaksoisnapauttamalla ja pitämällä
sormia painettuna näytöllä. Merkkiäänisarja kertoo, että tavalliset eleet ovat käytössä. Ne pysyvät
käytössä, kunnes nostat sormea. Silloin VoiceOver-eleet palaavat käyttöön.

148

Luku 31

Käyttöapu

background image

Voit syöttää VoiceOver-eleitä erilaisilla tekniikoilla. Voit esimerkiksi käyttää kahden sormen
pyyhkäisyyn tai napautukseen saman käden kahta sormea tai kummankin käden yhtä sormea.
Voit käyttää myös peukaloita. Monet pitävät jaetusta napautuksesta: kohteen valitsemisen ja
kaksoisnapauttamisen sijasta voit pitää kohdetta painettuna yhdellä sormella ja napauttaa sitten
näyttöä toisella sormella. Kokeile eri tekniikoita selvittääksesi, mikä niistä sopii sinulle parhaiten.

Jos eleet eivät toimi, yritä nopeampia liikkeitä erityisesti kaksoisnapautus- ja pyyhkäisyeleissä.
Kokeile pyyhkäistä vetämällä sormea tai sormia näytöllä kevyesti ja nopeasti. Kun VoiceOver
laitetaan päälle, VoiceOver-harjoittelu-painike tulee näkyviin, mikä antaa sinulle mahdollisuuden
harjoitella VoiceOver-eleitä ennen jatkamista.
Eleiden harjoitteleminen: Valitse Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta
VoiceOver-harjoittelu. Kun haluat lopettaa harjoittelun, napauta Valmis.
Jos VoiceOver-harjoittelu-painiketta ei näy, varmista, että VoiceOver on päällä.

Tässä on yhteenveto keskeisistä VoiceOver-eleistä:

Navigoiminen ja lukeminen

Â

Napautus: Puhu kohde.

Â

Pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle: Valitse seuraava tai edellinen kohde.

Â

Pyyhkäisy ylös tai alas: Riippuu roottorin asetuksesta. Katso ”VoiceOver-roottorin
käyttäminen” sivulla 150.

Â

Kahden sormen napautus: Lopeta nykyisen kohteen puhuminen.

Â

Kahden sormen pyyhkäisy ylös: Lue kaikki näytön yläreunasta alkaen.

Â

Kahden sormen pyyhkäisy alas: Lue kaikki nykyisestä kohdasta alkaen

Â

Kahden sormen kuljetus: Ohita ilmoitus tai palaa edelliseen näyttöön liikuttamalla sormia
nopeasti eteen- ja taaksepäin kolme kertaa siten, että sormet piirtävät z-kirjaimen.

Â

Kahden sormen kolmoisnapautus: Avaa kohteen valitsin.

Â

Kolmen sormen pyyhkäisy ylös tai alas: Vieritä yksi sivu kerrallaan.

Â

Kolmen sormen pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle: Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle
(esimerkiksi Koti-valikko, Pörssi, Safari).

Â

Kolmen sormen napautus: Puhu lisätiedot, kuten sijainti luettelossa tai onko teksti valittu.

Â

Neljän sormen napautus näytön yläosassa: Valitse sivun ensimmäinen kohde.

Â

Neljän sormen napautus näytön alaosassa: Valitse sivun viimeinen kohde.

Aktivoiminen

Â

Kaksoisnapautus: Aktivoi valittu kohde.

Â

Kolmoisnapautus: Kaksoisnapauta kohdetta.

Â

Jaettu napautus: Tämä on vaihtoehtoinen tapa kohteen aktivoimiseen. Sen sijaan, että
kaksoisnapauttaisit kohdetta, voit koskettaa sitä yhdellä sormella ja napauttaa sitten näyttöä
toisella sormella.

Â

Kohteen koskettaminen yhdellä sormella ja näytön napauttaminen toisella sormella (”jaettu
napautus”):
Aktivoi kohde.

Â

Kaksoisnapautus ja pitäminen painettuna (1 sekunti) + tavallinen ele: Käytä tavallista elettä.
Kaksoisnapauta ja pidä painettuna -ele saa iPhonen tulkitsemaan seuraavan eleen tavallisena
eleenä. Voit esimerkiksi kaksoisnapauttaa ja pitää painettuna ja sitten sormia nostamatta
liu'uttaa liukusäädintä sormella vetämällä.

149

Luku 31

Käyttöapu

background image

Â

Kahden sormen kaksoisnapautus: Vastaa puheluun tai lopeta puhelu. Toista tai keskeytä toisto
Musiikissa, Videoissa, YouTubessa, Sanelimessa tai Kuvissa. Ota kuva (Kamerassa). Aloita tai
keskeytä tallennus Kamerassa tai Sanelimessa. Käynnistä tai pysäytä ajanotto.

Â

Kahden sormen kaksoisnapautus ja pitäminen painettuna: Avaa kohteiden merkitsin.

Â

Kahden sormen kolmoisnapautus: Avaa kohteen valitsin.

Â

Kolmen sormen kaksoisnapautus: Mykistä VoiceOver tai poista mykistys.

Â

Kolmen sormen kolmoisnapautus: Laita näyttöverho päälle tai pois päältä.

VoiceOver-roottorin käyttäminen

Roottori on virtuaalinen valitsin, jolla voidaan muuttaa ylös ja alas pyyhkäisevien eleiden
vaikutusta, kun VoiceOver on käytössä.
Roottorin käyttäminen: Pyöritä kahta sormea iPhonen näytöllä niiden välissä olevan keskikohdan
ympäri.

Roottoriin sisällytettyjen valintojen vaihtaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu >
VoiceOver > Roottori ja valitse valinnat, joiden haluat olevan käytössä roottorissa.

Roottoriasetuksen vaikutus riippuu siitä, mitä olet tekemässä. Jos luet vastaanottamasi
sähköpostin tekstiä, voit roottoria käyttäen vaihtaa tekstin lukutavaksi sana sanalta tai merkki
merkiltä pyyhkäistessäsi ylös tai alas. Verkkosivua selatessasi voit käyttää roottorin asetusta
kuullaksesi kaiken tekstin (joko sana sanalta tai merkki merkiltä) tai siirtyäksesi elementistä toiseen
tietyn tyyppiseen elementtiin, kuten otsikkoon tai linkkiin.

Tekstin lukeminen
Valitse teksti ja kuuntele

merkit, sanat tai rivit.

Â

Puhuminen
VoiceOver-puhumista voidaan säätää seuraavilla:

äänenvoimakkuus tai nopeus

Â

Puhu kirjoitettu teksti-, Muuta äänenkorkeutta- ja Radioaakkoset-ominaisuudet (Applen

Â

langatonta näppäimistöä käytettäessä).

Katso ”VoiceOverin ohjaaminen Applen langattomalla näppäimistöllä” sivulla 153.

Siirtyminen ja selaaminen
Valitse kohde ja kuuntele

merkit, sanat tai rivit

Â

otsikot

Â

linkit, vieraillut linkit, ei-käydyt linkit tai sisäiset linkit

Â

lomakesäätimet

Â

taulukot tai rivit (siirryttäessä taulukossa)

Â

luettelot

Â

maamerkit

Â

kuvat

Â

150

Luku 31

Käyttöapu

background image

staattinen teksti

Â

samantyyppiset kohteet

Â

painikkeet

Â

tekstikentät

Â

hakukentät

Â

säiliöt (näytön alueet, esim. Dock).

Â

Lähennä tai loitonna

Tekstin syöttäminen
Siirrä lisäyskohtaa ja kuuntele tekstin

merkit, sanat tai rivit.

Â

Valitse muokkaustoiminto

Valitse kieli

Säätimen käyttäminen
Valitse arvot ja kuuntele

merkit, sanat tai rivit.

Â

Säädä säätökohteen arvoa.

Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen VoiceOverilla

Kun valitset muokattavan tekstikentän VoiceOverin avulla, voit syöttää tekstiä näytöllä näkyvällä
näppäimistöllä tai iPhoneen liitetyllä ulkoisella näppäimistöllä.

VoiceOverissa tekstiä voidaan syöttää kahdella tavalla – normaalilla kirjoitustyylillä ja
”kosketuskirjoittamalla”. Normaalilla kirjoitustyylillä kirjoitettaessa valitaan näppäin ja syötetään
sitten merkki kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kosketuskirjoittamisessa merkki valitaan
koskettamalla ja syötetään automaattisesti, kun sormi nostetaan. Kosketuskirjoittaminen voi olla
nopeampaa, mutta se edellyttää ehkä enemmän harjoittelua kuin normaali kirjoitustyyli.

VoiceOverin kanssa voidaan myös käyttää iPhonen muokkausominaisuuksia eli tekstikentässä
voidaan leikata, kopioida tai sijoittaa.
Tekstin syöttäminen: Valitse muokattava tekstikenttä, tuo sitten lisäyskohta ja näppäimistö
näkyviin kaksoisnapauttamalla ja kirjoita merkit.

Â

Normaali kirjoitustyyli: Valitse näppäimistön näppäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai
oikealle ja syötä sitten merkki kaksoisnapauttamalla. Tai valitse näppäin liikuttamalla sormea
näppäimistöllä, pidä näppäintä painettuna yhdellä sormella ja napauta näyttöä toisella sormella.
VoiceOver nimeää näppäimen, kun se valitaan, ja uudelleen, kun merkki syötetään.

Â

Kosketuskirjoitus: Valitse näppäin koskettamalla sitä näppäimistöllä ja syötä sitten merkki
nostamalla sormesi. Jos kosketat väärää näppäintä, siirrä sormea näppäimistöllä, kunnes
valittuna on haluamasi näppäin. VoiceOver puhuu jokaisen näppäimen merkin, kun kosketat
näppäintä, mutta merkkiä ei syötetä, ennen kuin nostat sormesi.
Huomaa: Kosketuskirjoittamista voidaan käyttää vain näppäimillä, joilla syötetään tekstiä.
Esimerkiksi vaihto-, poisto- ja rivinvaihto-näppäimiä käytetään normaalilla kirjoitustyylillä.

Lisäyskohdan siirtäminen: Siirrä lisäyskohtaa tekstissä eteen- tai taaksepäin pyyhkäisemällä ylös
tai alas. Valitse roottorilla, haluatko siirtää lisäyskohtaa merkki, sana vai rivi kerrallaan. VoiceOver
antaa äänimerkin, kun lisäyskohta siirtyy, ja puhuu merkin, sanan tai rivin, jonka yli se siirtyy.

151

Luku 31

Käyttöapu

background image

Sana kerrallaan eteenpäin siirryttäessä lisäyskohta siirtyy kunkin sanan loppuun sanaa seuraavan
välilyönnin tai välimerkin edelle. Taaksepäin siirryttäessä lisäyskohta siirtyy edeltävän sanan
loppuun sanaa seuraavan välilyönnin tai välimerkin edelle. Voit siirtää lisäyskohdan sanan
tai lauseen lopussa olevan välimerkin yli vaihtamalla roottorilla takaisin merkki kerrallaan
siirtymiseen. Kun lisäyskohtaa siirretään rivi kerrallaan, VoiceOver puhuu rivin, jonka yli siirrytään.
Eteenpäin siirryttäessä lisäyskohta sijoitetaan seuraavan rivin alkuun (paitsi kappaleen viimeisen
rivin kohdalla, jolloin lisäyskohta siirtyy puhutun rivin loppuun). Taaksepäin siirryttäessä
lisäyskohta sijoitetaan puhutun rivin alkuun.

Normaalin kirjoitustyylin
tai kosketuskirjoittamisen
valitseminen

Kun VoiceOver on päällä ja näppäimistön näppäin on valittuna, valitse
roottorilla Kirjoitustyyli ja pyyhkäise sitten ylös tai alas.

Merkin poistaminen

Valitse

ja kaksoisnapauta tai käytä jaettua napautusta. Tämä on

tehtävä myös kosketuskirjoitusta käytettäessä. Voit poistaa useita merkkejä
pitämällä Poista-näppäintä painettuna ja napauttamalla näyttöä toisella
sormella kerran jokaista poistettavaa merkkiä varten. VoiceOver puhuu
merkin samalla, kun se poistetaan. Jos Muuta äänenkorkeutta -asetus on
päällä, VoiceOver puhuu poistettavan merkin matalammalla äänellä.

Tekstin valitseminen

Aseta roottorilla tilaksi Muokkaa, pyyhkäise ylös tai alas, valitse ”Valitse”
tai "Valitse kaikki” ja kaksoisnapauta. Jos valitsit toiminnon Valitse,
kaksoisnapautus valitsee lähinnä lisäyskohtaa olevan sanan. Jos valitsit
toiminnon Valitse kaikki, koko teksti valitaan. Voit laajentaa tai supistaa
valintaa nipistämällä sormia auki tai kiinni.

Leikkaaminen, kopioiminen tai
sijoittaminen

Varmista, että roottorilla on valittu muokkaus. Kun teksti on valittu, valitse
leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen pyyhkäisemällä ylös tai alas ja
kaksoisnapauta.

Peruminen

Ravista iPhonea, valitse peruttava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai
oikealle ja kaksoisnapauta.

Aksenttimerkillä varustetun
kirjaimen syöttäminen

Käytä normaalia kirjoitustyyliä ja valitse kirjain perusmuodossaan,
kaksoisnapauta sitä ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet vaihtoehtoisten
merkkien näkyviin tulemisesta ilmoittavan äänen. Vetämällä vasemmalle
tai oikealle voit siirtyä vaihtoehtoihin ja kuulla ne. Syötä nykyinen valinta
nostamalla sormesi.

Kirjoituskielen vaihtaminen

Valitse roottorissa Kieli ja pyyhkäise ylös tai alas. Valitsemalla Oletuskieli
saat käyttöön Maakohtaiset-asetuksissa valitun kielen. Kieliroottori tulee
näkyviin vain, jos valitset VoiceOverin Kieliroottori-asetuksissa useamman
kuin yhden kielen. Katso ”VoiceOverin käyttöönotto” sivulla 146.

Puheluiden soittaminen VoiceOveria käyttäen

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu kaksoisnapauttamalla näyttöä kahdella sormella. Kun puhelu
aloitetaan siten, että VoiceOver on päällä, näytöllä näkyy puheluvalintojen sijasta oletusarvoisesti
numeronäppäimistö. Tämä helpottaa numeronäppäimistöä käyttäen tehtäviä valintoja
soitettaessa automaattiseen puhelinvastaajaan.
Puheluvalintojen näyttäminen: Valitse oikeassa alakulmassa oleva Kätke-painike ja
kaksoisnapauta sitä.
Numeronäppäimistön tuominen uudestaan näkyviin: Valitse Näppäimistö-painike lähellä
näytön keskustaa ja kaksoisnapauta.

VoiceOverin käyttäminen Safarin kanssa

Kun teet verkkohakuja Safarilla ja VoiceOver on päällä, voit kuunnella ehdotetut hakulauseet
Hakutulokset-roottorikohteiden avulla.

152

Luku 31

Käyttöapu

background image

Etsiminen verkosta: Valitse hakukenttä, syötä haku ja valitse sitten roottorilla Hakutulokset. Selaa
luetteloa ylös tai alas pyyhkäisemällä nopeasti oikealle tai vasemmalle ja etsi sitten verkosta
nykyisellä hakulauseella kaksoisnapauttamalla näyttöä.

VoiceOverin käyttäminen Karttojen kanssa

Voit käyttää VoiceOveria lähentämiseen ja loitontamiseen, nastojen valitsemiseen ja tietojen
saamiseen sijainnista.
Lähentäminen ja loitontaminen: Valitse kartta, valitse zoomaustila roottorilla ja lähennä tai
loitonna näkymää pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Nastan valitseminen: Napauta nastaa tai siirry kohteesta toiseen pyyhkäisemällä oikealle tai
vasemmalle.
Sijainnin tietojen katsominen: Kun nasta on valittuna, tuo tietolippu näkyviin
kaksoisnapauttamalla näyttöä. Valitse lisätietopainike pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealla ja
avaa sitten tietosivu kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Videoiden ja saneluiden muokkaaminen VoiceOverilla

Voit käyttää VoiceOver-eleitä Kameran videoiden ja saneluiden trimmaamiseen (leikkaamiseen).
Sanelun trimmaaminen: Valitse Sanelin-näytössä painike sen sanelun oikealla puolella, jota
haluat trimmata, ja kaksoisnapauta. Valitse sitten ”Leikkaa sanelua” ja kaksoisnapauta. Valitse
leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä oikealle pyyhkäisemällä ylös tai vedä vasemmalle
pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka nykyinen sijainti leikkaa tallenteesta. Tee
trimmaus valitsemalla Leikkaa sanelua ja kaksoisnapauttamalla.
Videon trimmaaminen: Kun katsot videota Kuvat-ohjelmassa, näytä videosäätimet
kaksoisnapauttamalla näyttöä ja valitse sitten leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä sitten oikealle
pyyhkäisemällä ylös tai vedä vasemmalle pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka
nykyinen sijainti leikkaa tallenteesta. Tee trimmaus valitsemalla Leikkaa ja kaksoisnapauttamalla.

VoiceOverin ohjaaminen Applen langattomalla näppäimistöllä

VoiceOveria voi ohjata iPhone Applen langattomalla näppäimistöllä. Katso ”Applen langattoman
näppäimistön käyttäminen” sivulla 27.

VoiceOver-näppäinkomennoilla voi liikkua näytöllä, valita sen kohteita, lukea näytön sisältöä,
säätää roottoria ja suorittaa muita VoiceOver-toimintoja. Yhtä lukuun ottamatta kaikki
näppäinkomennot sisältävät Ctrl-Optio-yhdistelmän, joka lyhennetään alla olevassa taulukossa
”VO”.

VoiceOver-ohjeet puhuvat näppäimet ja näppäinkomennot sitä mukaa, kun kirjoitat ne.
VoiceOver-ohjeista saat tietoja näppäimistön asettelusta sekä näppäinyhdistelmiin liittyvistä
toiminnoista.

VoiceOver-näppäinkomennot
VO = Ctrl-Optio

Lue kaikki nykyisestä sijainnista
alkaen

VO–A

Lue alusta

VO–B

Siirry tilapalkkiin

VO–M

Paina Koti-painiketta

VO–H

153

Luku 31

Käyttöapu

background image

Valitse seuraava tai edellinen kohde VO–oikea nuoli tai VO–vasen nuoli

Napauta kohdetta

VO–välilyönti

Kaksoisnapauta kahdella sormella

VO–”-”

Valitse seuraava tai edellinen
roottorikohde

VO–nuoli ylös tai VO–nuoli alas

Valitse seuraava tai edellinen
puheroottorikohde

VO–Komento–vasen nuoli tai VO–Komento–oikea nuoli

Säädä puheroottorikohdetta

VO–Komento–nuoli ylös tai VO–Komento–nuoli alas

Mykistä VoiceOver tai poista
mykistys

VO–S

Laita näyttöverho päälle tai pois
päältä

VO–vaihto–S

Laita VoiceOver-ohjeet päälle

VO–K

Palaa edelliseen näyttöön tai laita
VoiceOver-ohjeet pois päältä

Esc

Pikaselaus
Ohjaa VoiceOveria nuolinäppäimillä laittamalla pikaselaus päälle. Pikaselaus on oletuksena pois
päältä.

Laita pikaselaus päälle tai pois
päältä

Vasen nuoli–oikea nuoli

Valitse seuraava tai edellinen kohde Oikea nuoli tai vasen nuoli

Valitse roottoriasetuksen valitsema
seuraava tai edellinen kohde

Nuoli ylös tai nuoli alas

Valitse ensimmäinen tai viimeinen
kohde

Ctrl–nuoli ylös tai Ctrl–nuoli alas

Napauta kohdetta

Nuoli ylös–Nuoli alas

Vieritä ylös, alas, vasemmalle tai
oikealle

Optio–nuoli ylös, Optio–nuoli alas, Optio–vasen nuoli tai Optio–oikea nuoli

Vaihda roottoria

Nuoli ylös–vasen nuoli tai nuoli ylös–oikea nuoli

Voit käyttää myös Applen langattoman näppäimistön numeronäppäimiä puhelinnumeron
valitsemiseen Puhelimessa tai numerojen syöttämiseen Laskimessa.

Pikaselaus verkossa yhden kirjaimen avulla
Kun selaat verkkoa ja pikaselaus on käytössä, voit selata sivua nopeasti näppäimistön seuraavien
näppäinten avulla. Näppäimen painaminen siirtää siihen liitetyn tyypin mukaiseen kohteeseen.
Voit siirtyä edelliseen kohteeseen pitämällä vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun painat
kirjainnäppäintä.

H

Otsikko

L

Linkki

R

Tekstikenttä

B

Painike

154

Luku 31

Käyttöapu

background image

C

Lomakesäädin

I

Kuva

T

Taulukko

S

Staattinen teksti

W

Maamerkki

X

Luettelo

M

Samantyyppinen elementti

1

Tason 1 otsikko

2

Tason 2 otsikko

3

Tason 3 otsikko

4

Tason 4 otsikko

5

Tason 5 otsikko

6

Tason 6 otsikko

Pistekirjoitusnäytön käyttäminen VoiceOverin kanssa

Voit käyttää virkistettävää pistekirjoitusnäyttöä VoiceOverin puhuman sisällön lukemiseen
pistekirjoituksena. Pistekirjoitusnäyttöä, jossa on syöttönäppäimet ja muita säätimiä, voidaan
käyttää iPhonen hallitsemiseen, kun VoiceOver on päällä. iPhone toimii monien langattomien
pistekirjoitusnäyttöjen kanssa. Luettelo tuetuista näytöistä on osoitteessa www.apple.com/fi/
accessibility/iphone/braille-display.html.
Pistekirjoitusnäytön käyttöönotto: Laita näyttö päälle, avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja
laita Bluetooth päälle. Avaa sitten Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus ja
valitse näyttö.

Lyhennetyn pistekirjoitusnäytön
laittaminen päälle tai pois

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus.

8-pisteisen pistekirjoitusnäytön
laittaminen päälle tai pois

Avaa Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus.

Lisätietoja VoiceOver- navigoinnin tavallisista pistekirjoituskomennoista ja tiettyjä näyttöjä
koskevista yksityiskohdista on osoitteessa support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=fi_FI.

Pistekirjoitusnäyttö käyttää ääniohjaukselle asetettua kieltä. Tämä on yleensä kieli, joka on asetettu
iPhonelle kohdassa Asetukset > Maakohtaiset > Kieli. VoiceOver-kieliasetuksella voit asettaa eri
kielen VoiceOverille ja pistekirjoitusnäytöille.
VoiceOverin kielen asettaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja valitse
kieli.

Jos vaihdat iPhonen kieltä, VoiceOverin ja pistekirjoitusnäytön kieli on ehkä asetettava uudelleen.

Voit asettaa pistekirjoitusnäytössä äärimmäisenä vasemmalla ja äärimmäisenä oikealla olevat solut
ilmoittamaan järjestelmän tilatietoja ja muita tietoja:

Ilmoitushistoria sisältää lukemattoman viestin.

Â

Nykyistä ilmoitushistorian viestiä ei ole luettu.

Â

VoiceOverin puhe on mykistetty.

Â

iPhonen akun virta on vähissä (alle 20 % varausta).

Â

iPhone on vaaka-asennossa

Â

155

Luku 31

Käyttöapu

background image

Näyttö on pois päältä.

Â

Nykyisellä rivillä on lisää tekstiä vasemmalla.

Â

Nykyisellä rivillä on lisää tekstiä oikealla.

Â

Äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla olevan solun asettaminen ilmoittamaan tilatietoja: Avaa
Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Pistekirjoitus > Tilasolu ja napauta Vasen tai Oikea.
Tilasolun laajemman kuvauksen lukeminen: Paina pistekirjoitusnäytössä tilasolun
ohjausnäppäintä.