iPhone - Tulostaminen

background image

Tulostaminen

AirPrint

AirPrintin avulla voit tulostaa langattomasti AirPrint-yhteensopivilla tulostimilla. Voit tulostaa
seuraavista ohjelmista:

Mail – sähköpostiviestit ja liitteet, joita voidaan katsella Pikakatselussa

Â

Kuvat ja Kamera – kuvat

Â

Safari – verkkosivut, PDF-dokumentit ja muut liitteet, joita voidaan katsella Pikakatselussa

Â

iBooks – PDF-dokumentit

Â

Kartat – näytöllä näkyvä karttanäkymä

Â

Muistiot – näkyvissä oleva muistio.

Â

Muut App Storesta saatavat ohjelmat saattavat myös tukea AirPrintia.

AirPrint-yhteensopiva tulostin ei vaadi erityisiä käyttöönottotoimia. Liitä se vain samaan Wi-Fi-
verkkoon kuin iPhone. Jos haluat lisätietoja, katso support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fi_FI.

Dokumentin tulostaminen

AirPrint lähettää tulostustyöt tulostimeen langattomasti Wi-Fi-verkon kautta. iPhonen ja
tulostimen on oltava samassa Wi-Fi-verkossa.
Dokumentin tulostaminen: Napauta , tai (käytössä olevan ohjelman mukaan) ja napauta
sitten Tulosta. Valitse tulostin sekä tulostusvalinnat ja napauta sitten Tulosta.

Tulostustyön tilan katsominen

Paina kahdesti Koti-painiketta ja napauta sitten Tulostus.

Tulostus-ohjelma näkyy uusimpana ohjelmana, kun dokumenttia tulostetaan. Ohjelman
kuvakkeessa näkyvä merkki kertoo, kuinka monta dokumenttia tulostusjonossa on.

Jos tulostat useampaa dokumenttia, näet yhteenvedon kunkin tulostustyön tilasta valitsemalla
sen.

Tulostustyön kumoaminen

Paina kahdesti Koti-painiketta , napauta Tulostus, valitse tulostustyö (jos
tulostat useampaa dokumenttia) ja napauta sitten Kumoa tulostus.

28

Luku 3

Perusteet