iPhone - Kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustetut Apple-nappikuulokkeet

background image

Kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustetut Apple-nappikuulokkeet

iPhonen mukana tulevissa Apple-nappikuulokkeissa on mikrofoni, äänenvoimakkuuspainikkeet ja
integroitu painike, jolla voit helposti vastata puheluun ja lopettaa puhelun sekä hallita äänisisällön
ja videon toistoa.

Keskipainike

Liitä kuulokkeet kuunnellaksesi musiikkia tai soittaaksesi puhelun. Painamalla keskipainiketta voit
ohjata musiikin toistoa sekä vastata puheluun ja lopettaa puhelun, vaikka iPhone olisi lukittuna.

Kappaleen tai videon toiston
keskeyttäminen

Paina keskipainiketta. Jatka toistoa painamalla uudelleen.

Siirtyminen seuraavaan
kappaleeseen

Paina keskipainiketta nopeasti kaksi kertaa.

Edelliseen kappaleeseen
palaaminen

Paina keskipainiketta nopeasti kolme kertaa.

Kelaus eteenpäin

Paina keskipainiketta nopeasti kaksi kertaa ja pidä se painettuna.

Kelaus taaksepäin

Paina keskipainiketta nopeasti kolme kertaa ja pidä se painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina painiketta + tai –.

Saapuvaan puheluun vastaaminen

Paina keskipainiketta.

Nykyisen puhelun lopettaminen

Paina keskipainiketta.

Saapuvan puhelun hylkääminen

Pidä keskipainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta sitten
painike. Kaksi matalaa piippausta vahvistavat, että puhelu hylättiin.

Saapuvaan tai pidossa olevaan
puheluun siirtyminen ja meneillään
olevan puhelun asettaminen pitoon

Paina keskipainiketta. Vaihda takaisin ensimmäiseen puheluun painamalla
uudelleen.

Saapuvaan tai pidossa olevaan
puheluun vaihtaminen ja nykyisen
puhelun lopettaminen

Pidä keskipainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta sitten
painike. Kaksi matalaa piippausta vahvistavat, että ensimmäinen puhelu on
lopetettu.

Sirin tai ääniohjauksen
käynnistäminen

Pidä keskipainiketta painettuna. Katso Luku 4, ”Siri,” sivulla 39 tai
”Ääniohjaus” sivulla 30.

Jos saat puhelun, kun kuulokkeet on liitetty, soittoääni kuuluu sekä iPhonen kaiuttimesta että
kuulokkeista.

AirPlay