iPhone - iPhonen uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

background image

iPhonen uudelleenkäynnistäminen tai nollaaminen

Jos jokin ei toimi oikein, kokeile iPhonen uudelleenkäynnistystä, ohjelman pakottamista
lopettamaan tai iPhonen nollaamista.
iPhonen uudelleenkäynnistäminen: Pidä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes punainen
liukusäädin tulee näkyviin. Sammuta iPhone liu’uttamalla sormea liukusäätimen yli. Kytke iPhone
takaisin päälle pitämällä käynnistyspainiketta painettuna, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPhonea tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava iPhone. Nollaus tulee
tehdä vain, jos iPhonen sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.
Ohjelman pakottaminen sulkeutumaan: Pidä käynnistyspainiketta painettuna muutaman
sekunnin ajan, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin, ja pidä sitten Koti-painiketta
painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.
Voit myös pakottaa ohjelman lopettamaan poistamalla sen moniajopalkista. Katso ”Ohjelmien
avaaminen ja vaihtaminen” sivulla 19.
iPhonen nollaaminen: Pidä Käynnistys- ja Koti-painiketta painettuna vähintään 10 sekuntia,
kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Lisää vianmääritysohjeita löytyy kohdasta Liite B, ”Tuki ja muita tietoja,” sivulla 176.

38

Luku 3

Perusteet